Определение на Hotmail

Определение на Hotmail

Имейлът се основава на същата идея като традиционния имейл, но с особеност: тази платформа се осъществява чрез компютър, свързан към интернет. По този начин, имейл акаунтът е съвременната версия на конвенционалните пощенски услуги. В момента липсата на имейл акаунт е рядкост. Една от най-популярните програми за електронна поща е именно горещата поща, от нейното начало до еволюцията й до сегашния Outlook. Това е първата

Прочети Повече
Определение на процесора

Определение на процесора

Централният процесор или централният процесор (централен процесор на испански език) е централната част на всеки компютър, тъй като той е този, който изпълнява задачата да обработва всички функции, както и да съхранява информация. Това е електронна схема, която винаги е съществувала в компютрите, независимо от нейния модел и затова се счита за един от основните елементи на всеки компютър. Той трябва да бъде елемент с

Прочети Повече
Дефиниция на информация

Дефиниция на информация

Информацията е набор от данни със значение, което структурира мисленето на живите същества, особено на хората. В различните науки и дисциплини на академичното изучаване информацията се нарича набор от съдържателни елементи, които придават смисъл на нещата, предметите и образуванията на света чрез кодове и модели. Информацията е жизненоважна за всички дейности, както човешки, така и други живи същества. Животните интерпретират информация от природата и тяхната среда, за да вземат решения, точно както правят растенията. Човешкото същество обаче има способността да генерира

Прочети Повече
Определение на твърдия диск

Определение на твърдия диск

При изчисляването твърдият диск, наричан още твърд диск, е енергонезависимо устройство за съхранение на данни (тъй като запаметеното съдържание не се губи дори когато не е захранвано) и използва магнитна система за запис за съхранение на цифрови данни. Твърдият диск се състои от една или повече плочи или твърди дискове, съединени от една и съща ос, която се върти с висока скорост вътре в запечатан метален корпус, докато четяща глава е разположена на всяка п

Прочети Повече
Дефиниция на хистограма

Дефиниция на хистограма

Хистограмата е онова графично представяне на статистически данни от различни видове. Полезността на хистограмата е свързана с възможността за установяване по визуален, подреден и лесно разбираем начин всички статистически числени данни, които могат да станат трудни за разбиране. Има много видове хистограми и всяка от тях е съобразена с различни нужди, както и различни видове информация. Хистограмите винаги се използват от статистическата наука. Нейната функция е да излага графично числа, променливи и цифри, так

Прочети Повече
Определение на механичната енергия

Определение на механичната енергия

Механичната енергия е енергията, която телата присъстват поради движението им (кинетична енергия), положението им по отношение на друго тяло, най-общо на земята или тяхното състояние на деформация, в случай на еластични тела . Тоест механичната енергия е сумата от потенциалната енергия (енергия, съхранявана в система), кинетична енергия (енергия, която възниква при едно и също движение) и еластичната енергия

Прочети Повече
Определение на рутера

Определение на рутера

Рутер е хардуерно устройство, което позволява на компютрите да се свързват заедно. Рутерът или рутерът е устройство, което работи в трето ниво на ниво 3. По този начин той позволява на няколко мрежи или компютри да се свързват помежду си и например да споделят една и съща интернет връзка. Един маршрутизатор използва протокол за маршрутизиране, който му позволява да комуникира с други рутери или рутери и да споделя информация помежду си, за да разбере кой е най-бързият и подходящ маршрут за изпращане на данни. Типичния

Прочети Повече
Определение за компютър

Определение за компютър

Компютър или компютър е електронно устройство, което има за цел да получава и обработва данни за извършване на различни операции. Понастоящем компютрите са най-популярните и широко използвани устройства за целите на извършване на толкова разнообразни операции, колкото разработване на съдържание, комуникация с други хора, търсене на информация, използване на разнообразни приложения и стотици други възможности. Технически компютърът е съвкупност от интегрални схеми и компоненти (сред тях най-релевантният би бил микропроцесорът или мозъчният мозък), които могат да изпълняват последователности, про

Прочети Повече
Определение на шината за данни

Определение на шината за данни

Шина за данни е устройство, чрез което съответните данни и информация се транспортират вътре в компютър. За изчисляване шината е серия от кабели, които работят, като зареждат данни в паметта, за да ги транспортират до централния процесор или процесора. С други думи, шината за данни е магистрала или канал за предаване на информация в компютъра, който комуникира компонентите на споменатата система с микропроцесора. Автобусът работи, като поръчва информацият

Прочети Повече
Определение на издателя

Определение на издателя

Microsoft Publisher , официално и официално наречен Microsoft Office Publisher , е приложение за публикуване на настолни компютри от Microsoft Corporation . Като цяло се счита за чисто начинаеща програма, която със сигурност се различава от популярния текстов текстообработващ Word , тъй като издателят специално набляга на дизайна и оформлението на страниците, а не на процеса и корекцията на текстове, както се случва. с Word. По принцип издателят ще помогне на всеки, който го използва за създаване, персонализиране и също така много просто да споделя голямо разнообразие от публикации и маркетинго

Прочети Повече
Дефиниция на HTTP

Дефиниция на HTTP

HTTP е протокол за прехвърляне на хипертекст, използван в мрежата. HTTP е съкращение, което означава HyperText Transfer Protocol или Hypertext Transfer Protocol. Този протокол е разработен от международните институции W3C и IETF и се използва при всички видове транзакции през Интернет. HTTP улеснява дефинирането на синтаксиса и семантиката, които различните софтуерни мрежи - и клиенти, и сървъри, и прокси сървъри, използват за взаимодействие помежду си. Тоз

Прочети Повече
Определение на Windows Desktop

Определение на Windows Desktop

Работният плот на Windows е онзи софтуерен интерфейс, който първоначално е създаден с цел да създаде пространство за удобен и лесен достъп до наличните програми и операции на компютър. Това е графичен интерфейс, в който множество икони, достъпи, папки, файлове, ленти с инструменти и програми могат да бъдат подредени по различни

Прочети Повече
Определение за формат

Определение за формат

Форматът е набор от технически и презентационни характеристики на текст, обект или документ в различни области, реални и виртуални. Формат е името, дадено на колекцията от аспекти на формата и външния вид, които се използват за разграничаване на едно цяло от друго, в аналогови и цифрови сценарии, в графични публикации и в уеб архиви и във всички видове области. Терминът формат може да се отнася до различни области на работа. Например в графичните публикации модалността на печат, която предполага, се нарича формат. Говори се също и за формат, който да се отнася до видове аудиовизуални продукти,

Прочети Повече
Дефиниция на факс

Дефиниция на факс

Факс е система за предаване на данни, писане или графики по телефона. Факс или факсимиле е много популярно технологично устройство през последните десетилетия на 20 век, което позволява да се предават документи, текстове и други данни по телефонна линия, като се генерира телекопия. Факсът работи лесно. Това са три части, интегрирани и комбинирани в едно устройство: скенер, който отговаря за регистрирането на данните, текстовете и изображенията, присъстващи в оригиналния документ; модем, който позволява свърз

Прочети Повече
Определение на Cell

Определение на Cell

Клетка е пространството или полето, където данните се въвеждат в електронна таблица. В компютърната наука клетките са полета с променлив размер и разположение, които позволяват да се въвеждат данни, обикновено числени, да ги поставят във връзка и да изпълняват математически операции в електронни таблици. Обикновено клетката е правоъгълно пространство, което се образува между редове и колони и се идентифицира чрез комбинацията от една или повече букви и число. Например, B1 или AAA5. В клетката се въвежда информация като текст или цифри, формули и инструкц

Прочети Повече
Определение на потенциалната енергия

Определение на потенциалната енергия

Потенциалната енергия е способността на тялото да извършва работа според конфигурацията, която има в системата от тела, които упражняват сили един върху друг, тоест потенциалната енергия е енергията, която е в състояние да генерира работа като следствие от позицията на тяло . Тя може да се разглежда като енергия, съхранявана в системата, или мярка за работа, която системата може да предложи . Така че се приема, че когато тялото се мобилизира спрямо определено референтно ниво, то ще бъде в състояние д

Прочети Повече
Дефиниция на потребителя

Дефиниция на потребителя

Потребител е физическото лице, което използва или работи с обект или устройство или използва определена услуга. За изчисляване, потребителят е човек, който използва устройство или компютър и извършва множество операции за различни цели. Често потребител е този, който придобива компютър или електронно устройство и го използва за комуникация с други потребители, генериране на съдържание и документи, използване на различни видове соф

Прочети Повече
Visual Basic Definition

Visual Basic Definition

В света на компютърното програмиране един от най-популярните и добре познати езици е Visual Basic. Създаден през 1991 г. от Алън Купър за Microsoft, този пакет ви позволява да програмирате графично компютърно съдържание по прост и достъпен начин. Visual Basic е разработен с цел да предостави на потребителите на компютърно програмиране пакет от прости и достъпни помощни програми. Ето защо Visual Basic може да се използва и

Прочети Повече
Определение на пиксела

Определение на пиксела

Пикселът е най-малката и най-малката единица на цифровото изображение и присъства в неизмеримо число, за да образува цялостно изображение. Всеки пиксел е хомогенна единица цвят, която като сума и със значително изменение на цветовете води до повече или по-малко сложно изображение. Те могат да имат три или четири цветни елемента, от които да избирате: червено, зелено и синьо или магента, жълто и синьо. Пикселите на изображението се наблюдават лесно, когато го увеличите, тъй като това позволява по-отблизо да се

Прочети Повече
Определение за ERP

Определение за ERP

ERP се отнася до системите за бизнес планиране, които управляват производството, дистрибуцията и други аспекти на компанията. ERP е съкращение, което означава „Enterprise Resource Planning“ или „Enterprise Resource Planning“. Тази практика е свързана с управлението на различните ресурси, бизнес, аспекти и производствени и дистрибуторски въпроси на стоки и услу

Прочети Повече
Определение за скенер

Определение за скенер

Скенер или скенер е технологично устройство, което отговаря за получаване на изображения, сигнали или информация от всички видове обекти. Скенер е името, дадено на устройството за въвеждане, което позволява цифровизиране на изображения, данни, сигнали и друга информация, за да се прочете и използва за различни цели. Един от най-известните е компютърният скенер , който се използва за дигитализиране на изображения и данни от хартии, книги, снимки, слайдове и всякакви предмети. С подобна операция с тази на фотокопира, скенерът се занимава с „четене“ на тази информация, видима

Прочети Повече
Определение на DIN стандарти

Определение на DIN стандарти

Стандартите DIN са техническите стандарти за осигуряване на качеството на промишлени и научни продукти в Германия. Стандартите DIN са регламенти за търговията, индустрията, науката и обществените институции по отношение на разработването на немски продукти. DIN е съкращение за „Deutsches Institut für Normung“, или „Германски институт за стандартизация“, което е базираната в Берлин институция, създадена през 1917 г., която се занимава с немската стандартизация. DIN и

Прочети Повече
Определение на устройството

Определение на устройството

Устройството е механизъм, който изпълнява определена функция. Например мобилните устройства са отлични за насърчаване на междуличностната комуникация, дори и на дълги разстояния. Извършвайки каталог на функционалностите, името на устройството е свързано с тази същност. Например алармата за домашна сигурност е устройство, което и

Прочети Повече
Определение на Automobile

Определение на Automobile

Автомобилът може да бъде описан като моторно превозно средство, което получава името си от способността за самостоятелно движение, тоест не се нуждае от човешка или животинска сила, за да се придвижва от едно място на друго. Това е превозно средство, задвижвано от двигател с вътрешно горене или експлозия, който е специално предназначен за сухопътния транспорт на хора. Произход и фантастично развитие на ав

Прочети Повече
Определение на дънната платка

Определение на дънната платка

Дънната платка , наричана още дънна и дънна платка , е дъска, която съдържа печатна схема и към която са свързани всички компоненти, съставляващи компютър . Сред тази серия от интегрирани схеми, които е инсталирал, е чипсетът , който е центърът за връзка между компютъра, RAM , разширителните шини и други устройства. Съдържа се в кутия от ламарина и има панел, който позволява свързване на външни устройства и много други вътрешни конектори и контакти, които улесняват инсталирането на компоненти вътре в кутията. От друга страна, дънната платка включва софтуер, изве

Прочети Повече
Определение на четвъртичен сектор

Определение на четвъртичен сектор

Цялата икономическа дейност е разделена на сектори. Има четири различни сектора. Първият сектор, наричан още първичен, се състои от всички селскостопански, животновъдни и горски дейности, от които се добиват основните суровини, които служат като храна за населението. Вторичният сектор на икономиката е съвкупността от дейности и процеси, които включват преобразуване на природните ресурси чрез производствени процеси (този сектор включва промишлеността, както и всички трансформационни си

Прочети Повече
Дефиниция на превключвателя

Дефиниция на превключвателя

Превключвател е устройство за свързване на компютърни мрежи. При изчисленията и мрежовите изчисления превключвателят е аналоговото устройство, което дава възможност за свързване на мрежите чрез работа на ниво 2 или ниво на връзка за данни на модела за взаимно свързване на OSI или Open Systems. Превключвател свързва две или повече части на мрежа, функционираща като мост, който предава данни от един сегмент в друг. Използването му е много често, когато има за цел да свърже множество мрежи помежду си, така че те да работят

Прочети Повече
Определение на паметта на ROM

Определение на паметта на ROM

ROM паметта е тази памет за съхранение, която позволява само четене на информация, а не нейното унищожаване, независимо от наличието или отсъствието на енергиен източник, който я захранва. ROM е акроним на английски език, който се отнася до термина "само за четене на паметта" или "само за четене на паметта" . Това е по

Прочети Повече
Определение за компютър

Определение за компютър

Компютър, наричан още компютър, е електронна машина, която приема и обработва данни с мисията да ги трансформира в полезна информация . Той е съставен от поредица от интегрални схеми и много други свързани елементи, които позволяват изпълнението на различни последователности или инструкции за изпълнение, които потребителят ще посочи. Последователностите ще бъдат предварително систематизирани въз основа на широк спектър от практически приложения чрез процес, известен като програмиране . Тогава, за да можете да използвате компютъра, ще е необходимо и условие без равностойност да е програмиран и д

Прочети Повече
Определение в Excel

Определение в Excel

Разбран като една от най-използваните и полезни софтуерни програми за извършване на изчисления, Excel (или по-правилно Microsoft Excel) е програма, която ви позволява да извършвате електронни таблици със списъци, числа и класификации. След Microsoft Word, той е най-използваният от пакета на Microsoft поради голямата му полезност и лесна работа. Екранът на Microsoft Excel се появява под формата на колони с

Прочети Повече
Определение на Outlook

Определение на Outlook

Версия на Outlook, съдържаща се в пакета за Office 2010. Outlook е програма, която работи под платформата на Windows и е разработена от компанията Microsoft за подкрепа на хора, които се нуждаят от мениджър на имейли. Функцията на тази програма е да получава и изпраща имейли, както и да съхранява получени и изпратени съобщения. Той има и други функции

Прочети Повече
Определение на двоичен код

Определение на двоичен код

Бинарният код е система за представяне на текстове или инструкции за обработка на инструкции на компютър, която използва двоичната система , докато двоичната система е тази система за номериране, която се използва в математиката и изчисленията и в кои числа са представени с помощта само на цифрите нула и едно (0 и 1). Този код се използва най-вече по отношение на телекомуникациите и изчислителната техника с различни методи за кодиране на данни като: символни низове, битови низове и може да има фиксирана ширина или променлива ширина. Днешните системи за номериране са прет

Прочети Повече
Определение на таблицата

Определение на таблицата

Таблица е инструмент за организация на информацията, който се използва в базите данни при изчисленията. При изчисляването таблицата се отнася до моделирането или събирането на данни чрез приложение на програма, която им позволява да работят, като ги организират и свързват по различни начини. Таблиците често са включени в бази данни или електронни таблици, но могат да бъдат включени и в текстови документи и други програми. Типичната таблица е съставена от хоризонтални редове и вертикални колони . Полето е името на всяка колона, тря

Прочети Повече
Определение на фотографията

Определение на фотографията

Терминът фотография идва от гръцки и означава „да се проектира или пише със светлина“. Наричаме фотографията процесът на заснемане на изображения с помощта на някакво технологично устройство, чувствително към светлина, което се основава на принципа на обскурата на камерата. Оригиналната фотографска система, която се поддържаше преди няколко години, работеше с чувствителни филми, за да съхранява заснетия образ и след това да го отпечатва. В последно време дигиталните системи със сензори и памет се изпол

Прочети Повече
Дефиниция на мрежата

Дефиниция на мрежата

Мрежа или мрежа се състои от набор от компютри, свързани помежду си чрез различни методи за споделяне на информация и услуги. Мрежа се нарича още мрежа към онези серии компютри или изчислителни устройства, които са свързани с кабели, вълни, сигнали или други механизми с цел предаване на данни един към друг, в допълнение към ресурси и услуги, с цел генериране на споделен трудов опит и спестете време и пари. Компютърните мрежи могат да се различават по своя характер и характеристики, но много често те реагират на интерес към съвместна работа в офис, компания или друга област, която изисква съвмес

Прочети Повече
Определение на CorelDRAW

Определение на CorelDRAW

CorelDRAW е усъвършенстван компютърен софтуер за графично редактиране, който включва различни видове функции за промяна и преобразуване на изображения и страници. Програмата CorelDRAW е част от пакета Corel Graphics Suite, проектиран от Corel Corporation, който има няколко версии от най-основните до най-модерните и най-новите. Този софтуер се използва в областта на графичните изкуства и комуникацията с цел производство, редактиране и трансформиране на изображения на цифрово ниво. Това е приложение за векторно рисуване с инструменти за оформление,

Прочети Повече
Определение на антивирус

Определение на антивирус

Антивирусът е компютърна програма, която има за цел да открие и премахне вируси и други вредни програми преди или след влизането им в системата. Вирусната и антивирусна надпревара е състезание, подобно на надпреварата с оръжия, която в разгара на студената война нахвърли САЩ срещу СССР. И ако открием вируси от едната страна, имаме антивирусна от другата. От какво се състоят последните? Ние разбираме антивирус като онази компютърна програма, способна да открие и спре компютърните вируси, преди да заразят система или да

Прочети Повече
Определение на търсачката

Определение на търсачката

В компютърните науки търсачката е система, която работи чрез индексиране на файлове и данни в мрежата, за да улесни търсенето на файлове и термини, свързани с потребителя, като просто въведете ключова дума. Когато въвеждате термина, приложението връща списък с уеб адреси, в които споменатата дума е включена или спомената. Използването на уеб търсачки се превърна в една от

Прочети Повече
Определение на цифрово изображение

Определение на цифрово изображение

Цифровото изображение е двумерното представяне на изображение с помощта на битове, минималната единица информация, съставена от двоични цифри (1 и 0), която се използва по желание на изчисления и всяко цифрово устройство . В зависимост от резолюцията, представена от изображението, статична или динамична , можем да говорим за растерна графика (или растерна карта; тя представлява правоъгълна мрежа от п

Прочети Повече
Дефиниция на CD-ROM

Дефиниция на CD-ROM

CD-ROM е компактен диск с оптична технология, който се използва за съхраняване и използване на информация на компютърни носители. CD-ROM или "Компактен диск - Памет само за четене", което на английски означава "Компактен диск с памет само за четене", е плосък пластмасов диск, който съхранява кодирана цифрова информация, която е записана на него за преразпределение и използване безплатни или контролирани. За да използвате CD-ROM, компютърът трябва да има вграден CD плейър. Историята на CD-ROM, какъвто го познаваме днес, започва през 1985 г., когато компаниите на Sony и Philip

Прочети Повече
Определение на паметта на RAM

Определение на паметта на RAM

Когато компютърът изпълнява програма, и кодът, и данните трябва да могат да бъдат разположени в елемент, който позволява бърз достъп до тях и това също ни позволява да ги модифицираме бързо и гъвкаво. Този елемент е RAM. RAM ( Random Access Memory ) е вид летлива памет, чиито позиции могат да бъдат достъпни по същия начин. Последното се подчертава, защото в ком

Прочети Повече
Определение на мерките за съхранение

Определение на мерките за съхранение

Те са онези измервателни единици, които определят колко място има в паметта. Мярка за съхранение е записът на пространството на дадено устройство за постоянно или временно записване на данни и информация. Може да се разбира и тази практика, осъществявана с интерес да се оптимизира производителността и да се възползвате от цялото пространство, което съществува в единица В

Прочети Повече
Определение на приложението

Определение на приложението

Приложението е компютърна програма, която се използва като инструмент за конкретна операция или задача. За изчисляване приложението е един от няколко вида компютърни програми, специално проектирани да изпълняват функция или да действат като инструмент за конкретни действия от страна на потребителя. За разлика от други програми като операционни системи, езици за програмиране и други, приложението има единствената и основна цел да изпълни конкретна задача, често основна и бърза и лесна за използване за обикновения не напреднал потребител. Най-честат

Прочети Повече
Дефиниция на собственически софтуер

Дефиниция на собственически софтуер

Патентованият софтуер е софтуер, при който потребителят има ограничени възможности да го използва, модифицира или преразпределя и често лицензът им има разходи. Патентен, не безплатен, частен или патентован софтуер е типът компютърна програма или приложение, при който потребителят няма достъп до изходния код или има ограничен достъп и следователно е ограничен във възможностите си за използване, модификация и преразпределение. Този тип софтуер е противоположен на по-ново популяризирания безплатен софтуер, който позволява на всеки да го модифицира и преразпределя. Собственият софтуер е най-често

Прочети Повече
Определение за фотомонтаж

Определение за фотомонтаж

Фотомонтажът е техниката на комбиниране на две или повече фотографии, за да се създаде нова композиция . Английският фотограф Хенри Пийч Робинсън се счита за промоутър на фотомонтажа, тъй като той е първият, който използва споменатата техника малко след започване на професионалната си кариера през 1857 година . Поради начина, по който се осъществява процесът, бихме могли да приравним фотомонтажа с колаж (художествена техника, която се състои в сглобяването на различни елементи в единно цяло), тъй като в случая на фотомонтажа той започва с различни фотографски и

Прочети Повече
Определение на терабайт

Определение на терабайт

Байтът е част от данните, която е съставена от последователност от съседни битове . Първоначално терминът байт е използван при споменаването на тези 4-битови инструкции, които позволяват включването между един и шестнадесет бита на байт, въпреки че, по-късно, производственият дизайн намалява байта до 3-битови полета, ситуация което позволява да има между един и осем бита на байт. И накрая, размерът на байт ще бъде определен на осем бита и ще бъде обявен за стандарт. Междувременно, байтът има различни кратни като: килобайт (1000 байта), магабайт (1 000 000 байта), гигабайт (1 000 000 000 байта)

Прочети Повече
Определение за съхранение

Определение за съхранение

За всяка поръчана система единиците за съхранение са тези, които позволяват да се записват физически или практически файлове с данни от всякакъв вид. По-точно при изчисляването, единиците за съхранение ще бъдат всички онези устройства, вътрешни или външни, които съхраняват информацията на дадена система. Устройствата ще се различават помежду си по форма, размер и употреба, но заедно всички те допринасят за запазването на релевантните за потребителя данни в цифрова форма. Предлагат се няколко единици за съхранение. Най-често срещаният от тях е твърдият ди

Прочети Повече
Определение за кодиране

Определение за кодиране

Кодирането е трансформацията на формулировката на съобщение чрез правилата или нормите на предварително определен код или език. Ние знаем кодирането като всяка операция, която включва присвояване на стойност на символи или знаци на дадено вербално или невербално съобщение с цел предаването му на други лица или образувания, които споделят кода. Кодирането е толкова просто, колкото това, което правим ежедневно, когато трансформираме визуални образи или концептуални образувания в думи, изречения, текстове и ги съобщаваме на тези около нас. По-сложните операции, включващи кодове, споделяни от по-ма

Прочети Повече
Определение на мрежовата карта

Определение на мрежовата карта

Мрежовата карта се разбира като устройството, което позволява свързване на различни устройства помежду си и което чрез тази връзка им дава възможност да споделят и прехвърлят данни и информация от едно устройство на друго. Мрежовите карти обикновено се използват при изчисляване Мрежовата карта (известна също като мрежов адаптер) може да бъде външна или вътрешна. Тоест тя може да бъде поставена в дънната п

Прочети Повече
Определение за спойлер

Определение за спойлер

Терминът spoiler идва от английския глагол To spoil, което означава да разваля. На практика това понятие има две напълно различни приложения: по отношение на автомобилите и най-често към света на фантастиката. Спойлер се разбира като спойлер в кола Спойлер е спойлер, който е вграден в превозно средство с намерението да го направи да изглежда по-спортен и по-аеродина

Прочети Повече