Дефиниция на потребителя

Потребител е физическото лице, което използва или работи с обект или устройство или използва определена услуга.

За изчисляване, потребителят е човек, който използва устройство или компютър и извършва множество операции за различни цели. Често потребител е този, който придобива компютър или електронно устройство и го използва за комуникация с други потребители, генериране на съдържание и документи, използване на различни видове софтуер и много други възможни действия.

Това е модел или среден потребител, когото компаниите, които разработват компютърен хардуер и софтуер, имат предвид всеки път, когато проектират ново устройство или приложение. Този потребител не е непременно един, по-специално инструктиран или обучен за използване на нови технологии, нито за програмиране или разработка, така че интерфейсът на въпросното устройство трябва да бъде лесен и лесен за научаване. Всеки тип разработка обаче има свой потребител на модел и за някои компании параметърът на всеки потребител е различен.

Има различни видове потребители. Например, крайният потребител е този клиент или потребител на компютърен хардуер и софтуер, който го използва за социални, професионални или лични цели. Регистриран потребител е термин, широко използван при разработването на приложения и уебсайтове, които изискват да се използва някакъв вид предварителна регистрация или членство. В днешно време много уебсайтове като социалните мрежи изискват проста и безплатна регистрация, която позволява на потребителя достъп до предимства, функции и персонализиран акаунт. Вместо това анонимният потребител е този, който разглежда уеб сайтове или онлайн услуги, без да се удостоверява, и следователно не предоставя лични данни на разработчика. Анонимен потребител често има по-ниски привилегии, но също така може да се счита, че има достъп до по-голяма защита на личната си информация. Друг тип потребители е тестерът, който отговаря за преглед на функционалностите на програма или уебсайт, за да се провери дали работят правилно.

Свързани Статии