Определение за копнеж

Думата копнеж се използва, за да посочи това чувство на желание или страстна надежда, което човек може да има в определени ситуации или моменти от живота си.

Иска се нещо много интензивно.

Интензивно желание за нещо

Копнежът е предпочитанието нещо да се случи и желанието това да се случи от момента, в който копнежът съществува, не е реалност. Да копнееш за нещо означава да го желаеш, но по по-утопичен начин, но в същото време с повече подробности или по-бурно, отколкото с просто желание.

Копнежът може да бъде описан като желание, което съчетава физически или органични елементи и психологически или психически елементи. Това е така, защото като копнее за нещо, човекът придвижва както своята психическа, така и емоционална сфера към него, както и физическата си сфера, влагайки в него своите сили и сили. Копнежът е надеждата да постигнем или да успеем да изживеем определени ситуации, които човек би могъл да генерира радост, удоволствие, щастие или удовлетворение, но това все още не е реалност.

Материални и нематериални копнежи

Копнежите могат да бъдат насочени към материални или символни въпроси. Сред материалите най-често срещаните желания обикновено са закупуването на къща, кола, дрехи, аксесоари, най-новия мобилен телефон.

Човекът чувства, че разпореждането с някои от тези материални блага ще го накара да се почувства по-добър, по-щастлив, по-пълен и тогава ще положи трудови усилия, за да може да събере необходимите пари и да може да ги купи.

От друга страна, копнежът може да се състои в това да можеш да изживееш някакво специфично преживяване, което също е свързано с наслада и щастие. Пътувайте до място, което се счита за уникално, завършете университетска кариера, постигнете високо професионално ниво, създайте семейство, станете майка или баща, сред най-желаните.

Копнежите, които са свързани с афективните, също са чести и много важни и за всеки случай се характеризират с тяхната интензивност и уместност, която им приписват включените. Сред тях можем да подчертаем желанието да прекараме живота с този човек, когото обичаме.

За психологията копнежът е сложно понятие, което се върти около човека и неговата възможност за рационална абстракция. По този начин никое животно или живо същество извън човешкото същество не може съзнателно да копнее за нещо. Освен това, една от характеристиките на копнежа е именно неговото състояние на фантазия или не-реален елемент, тъй като когато това, което желае, се превърне в реалност, копнежът престава незабавно.

Усещането за копнеж може да се появи при всеки тип човек и през различни моменти от живота. Един човек може дори да има няколко копнежа едновременно и да се стреми да ги изпълни всички. От друга страна, съществуват определени заболявания или психични състояния, като депресия, които не позволяват на човека да има желание или желание за нещо, тъй като той не може да генерира в себе си чувство на надежда, на възможно удоволствие или радост.

Щастие за постигане на желанието и тъга при невъзможността да го направим

Когато в един момент копнежът не се осъществи, обикновено е човекът да изпитва неудовлетвореност, което може да е повече или по-малко важно в зависимост от степента, за която е копнело нещо.

Тъгата и терзанието обикновено са двете емоции, които се изживяват, когато копнежът не се изпълни, междувременно, ако тези състояния продължат да продължават с времето, което прави невъзможно човекът да продължи нормалния си живот, ще бъде от съществено значение да се консултира с професионалист, за да Провеждайте психотерапия, която ви позволява да преодолеете толкова голяма ситуация на безсилие.

И както вече посочихме, другата страна ще бъде да превърнем в реалност това, което е било желано. От този момент нататък човекът ще бъде нападнат от удовлетворението и радостта от постигането на желаното.

Свързани Статии