Определение на фигури

Фигурите са геометричните елементи, които заемат определено пространство и които по същество биха могли да бъдат дефинирани като набор от конвергентни точки на едно и също място. Цифрите винаги се определят от естествената им граница и именно това бележи пространството, което заемат, в допълнение към посочването на пространството, където може да се появи нова фигура. За да изучаваме и научно анализираме фигурите, трябва да прибегнем до Геометрията, наука, която се стреми да опише и разбере елементи на фигури като тяхната форма, размери, структура, пространство и положение сред другите елементи.

Геометричните фигури могат да имат различни измерения, което ни помага да ги класифицираме и да организираме тяхното разбиране. На първо място, като основополагаща основа на всяка фигура, намираме смисъла, безразмерната фигура на върхови постижения. Тогава имаме криви и линии, които са едномерни или едномерни фигури. В групата на двумерните фигури намираме огромното мнозинство от най-често срещаните форми, например равнината, триъгълникът, четириъгълникът (и двамата принадлежат към групата на многоъгълниците), обиколката, параболата и хипербола, в допълнение към елипсата,

Както многогранникът, цилиндърът, конусът и сферата са триизмерни фигури. Тези триизмерни форми са тези, които освен че имат повърхност, имат и обем. Политопът е N-мерна фигура, която може да има безкрайни размери.

Обикновено, когато говорим за фигури, правехме препратки към обекти, определени по-специално от техните граници или линии, тъй като те са тези, които разграничават конкретната форма на всяка фигура. Фигурата след това няма да зависи от нейното положение или посока, а по-скоро от периметъра му. С други думи, триъгълникът може да бъде разположен по различни начини, без да се засяга неговите характеристики на триъгълник. Напротив, няма геометрични фигури с отворен периметър.

Свързани Статии