Определение за минало

Точно както ни се случи, когато търсехме най-доброто определение на настоящето, нещо подобно се случва с миналия термин и той също се използва взаимозаменяемо в различни ситуации. Тъй като думата минало се отнася за периода от време преди или непосредствено преди настоящето, но също така се използва за обозначаване на нещо или мода, която вече е остаряла и набора от предишни, минали преживявания (спомени), които човек има .

Миналото на всеки индивид, на всяка социална група, общност или ако искаме да бъдем малко по-широки, на една нация, е изключително важно, защото от това ще зависи до голяма степен настоящето и, разбира се, и бъдещето, тъй като действията, решения, повече от всичко онези, които правят вдлъбнатина само в дългосрочен план, които са взети, със сигурност ще окажат влияние, модифициране, за по-добро или за по-лошо, което ще бъде преценено от времето, настоящето и онова бъдеще.

Например, винаги когато искате да потърсите отговори за непредвидените обстоятелства, които засягат дадена държава в определен момент, това, което правите, е да прегледате миналото, тъй като се смята, че то има много общо с изграждането на настоящето и бъдещето, защото съществува като вид карма в онези, които я съставят, да я наречем по някакъв начин, който ще е склонен да повтаря едни и същи ситуации или решения. Но от друга страна, когато искате да тръгнете по другия път, поемете по друг път, за да не повтаряте същите грешки, както в миналото, също така е от съществено значение да се допитате до него, да знаете къде да отидете.

Дори да се съсредоточим върху по-индивидуално ниво, човешките същества също са продукт на минало, като имам предвид това, че например животът ни в зряла възраст или юноша винаги ще бъде белязан, белязан, отзад, за по-добро или за по-лошо, от това които сме преживявали в миналото.

Междувременно миналото е тема, която буди интерес от други науки като археология, филология, геология, палеонтология, космология и история.

И тъкмо историята, науката par excellence, се е заела през годините на изучаване и анализ на миналото, събитията, причините, развитието и последствията на човека, настъпили в неговите рамки .

Свързани Статии