Определение за клетъчно дишане

Жизненоважен процес за оцеляване на живите същества

Дишането несъмнено е един от най-важните процеси, които живите същества развиват, защото именно чрез него можем да абсорбираме и изхвърляме въздух, като вземаме част от веществата, които го съставят и които са толкова важни за оцеляването. на нашия организъм.

Когато дишаме, ние поглъщаме въздух и приемаме част от неговите вещества, а след това го изхвърляме, след като го сменихме.

Междувременно клетките, които са онези микроскопични единици, които поемат съществена морфологична и функционална роля в живите същества, се нуждаят от дихателна функция, за да осигурят правилното им функциониране.

Набор от биохимични реакции, които протичат в повечето клетки и позволяват клетъчното хранене

След това клетъчното дишане се нарича набор от биохимични реакции, които се случват в повечето клетки. Той се счита за много основен процес в рамките на клетъчното хранене .

Как се произвежда?

В този процес пировиновата киселина се заражда от гликолиза, която е метаболитният път, отговорен за ферментирането на глюкозата за производството на енергия, от която се нуждае клетката, се разделя на въглероден диоксид и вода и това води до 38 ATP молекули.

Казано по-просто, клетъчното дишане е метаболитен процес, чрез който клетките намаляват кислорода и генерират енергия и вода. Без тези реакции храненето на клетките би било невъзможно.

След това клетъчната респирация е част от метаболизма, по-точно катаболизма, чрез който енергията, намираща се в различните молекули, като въглехидрати и липиди, ще бъде освободена по супер контролиран начин. Докато дишането се извършва, част от енергията се включва в молекулата на АТФ.

Процесът се оформя в митохондриите

Процесът на клетъчно дишане се осъществява в митохондриите, които са орган на цитоплазмата на клетките, с диференцирано ядро ​​и който се занимава изключително с това действие.

Митохондриите преработват кислорода и са отговорни за превръщането на въглехидратите, мастните киселини и протеините в храната, които се приемат в абсолютна енергия за извършване на най-важните жизнени функции.

Два вида клетъчно дишане

Междувременно клетъчното дишане може да бъде от два вида в зависимост от това дали участва или не кислородът. Аеробното дишане използва кислород и се оказва най-разпространеният вариант (типичен за бактериите и еукариотните организми). А анаеробното дишане, характерно за прокариотните организми (клетки без клетъчно ядро), в този тип дишане няма участие на кислород, а вместо това се намесват някои минерали или други странични продукти на метаболизма.

Триетапен процес

И процесът протича на три етапа: гликолиза, цикъл на Кребс и верига за транспорт на електрон.

Първият се осъществява в цитоплазмата на клетката и съответства на анаеробен процес, тоест не изисква присъствието на кислород. Междувременно цикълът на Кребс се оформя в митохондриите, матрицата и междумембранното отделение и изисква наличието на кислород.

И накрая, електроннотранспортната верига ще бъде съставена от група ензими, които са разположени във вътрешната мембрана на митохондриите, където се приемат и прехвърлят електрони, генерирайки верига, която произвежда енергия, използвана за изпомпване. Когато електроните се свържат с кислорода, се образува молекула вода.

Важно е да споменем, че този процес е важен разбира се в това, което съответства на физиологията на клетките, но също така е важно за хората, за да можем да извършваме ежедневните си дейности, които включват физическа и умствена работа и вътрешното функциониране на нашите органи.,

Свързани Статии