Определение на множествено

Множеството от кратни на числото x се образува чрез умножение на това число на всички останали естествени числа и следователно, числото на кратните на всяко число е безкрайно. По този начин кратните на числото 3 са числата 0, 3, 6, 9, 12 и така нататък до безкрайността. Следователно ние казваме, че число A е кратно на число B, когато числото A е получено чрез умножаване на числото B с друго число C.

Илюстративни примери

Казваме, че числото 15 е кратно на числото 3, тъй като 15 е равно на 3, умножено по 5. С други думи, числото 3 се съдържа в числото 15 пет пъти, тъй като ако добавим числото 3 пет пъти, получаваме числото 15 В същото време числото 15 е равно на 5x3 и следователно 15 е кратно на 5.

Всички множество числа могат да бъдат поне кратни на две числа, но могат да имат много повече кратни. Например, числото 12 може да бъде получено от умножението на 6x2 или 2x6, но можем да го получим и от 4x3 или 3x4. По този начин числото 12 е кратно на 6, 2, 4 и 3. Освен че са кратни на няколко числа, всички кратни са свои собствени (12 е кратно на себе си, защото умножаването му по единицата е получава същата стойност).

Свойства на множество числа

За да разберете как работят тези числа, е необходимо да знаете какви са техните различни свойства.

1- Първото свойство е, че всяко число, с изключение на 0, е кратно на себе си и числото 1 (Ax1 = A).

2- Второто свойство е, че числото 0 е кратно на всички числа (Ax0 = 0).

3- Третото свойство посочва, че ако числото A е кратно на друго число B, разделението между A и B ще доведе до число С, така че крайният резултат е точно число (например, ако разделя 15 на 5 дава точно число, 3).

4- Четвъртото свойство е, че ако добавим две кратни на числото A, в резултат ще получим друго кратно на числото A.

5- Пета собственост потвърждава, че ако извадим две кратни на числото A, ще получим друго кратно на число А.

6- Според шестото свойство, ако числото A е кратно на число B и числото B е кратно на друго число C, тогава числата A и C са кратни на едно друго.

7- Седмо и последно свойство ни казва, че ако числото A е кратно на друго число B, то всички кратни на числото A са също кратни на числото B.

Снимка: Fotolia - пъстър свят

Свързани Статии