Определение на опозицията

Опозицията е термин, който изразява съперничество, конфликт или конфронтация между две страни. Ако един човек се изправи срещу друг в спортна дейност, двамата са опоненти. Опозицията е противоположната партия и членовете, които се противопоставят на нещо, изразяват несъответствията си по отношение на другата. Разминаванията или разликите могат да бъдат спортни, интелектуални или от всякакъв вид.

Идеята за противопоставяне обаче се използва главно в областта на политиката, особено в демокрациите. Опозицията е малцинствената група или групи, които не са съгласни с правителството, което има мнозинството от подкрепата на хората.

Опозицията контролира действията на правителството и периодично изисква обяснения относно мерките, приети от изпълнителната власт. По същия начин опозицията прави предложения чрез камарата на представителите на гражданите. В този смисъл опозицията се представя като алтернатива на избраното правителство.

Идеята за противопоставяне в политиката е приложима и за сектори или групи от гражданското общество, които изразяват своите противни идеи пред представителите на институциите. Чрез различни дейности и инициативи те изразяват несъгласието си и съобщават противопоставянето си на владетелите. По подобен начин общественото мнение също изразява своите идеи и благодарение на свободата на изразяване може да се противопостави на действията на правителството. Социалните мрежи също упражняват опозиционна сила и гражданите ги използват, за да говорят в публичен дебат.

Съществува опозиция само ако съществува демокрация, тъй като в тоталитарните системи опозиция всъщност не се проявява и ако го прави, това е от нелегалност.

В страни с демократична традиция съществуват две основни партии, които се редуват взаимно в силата на нацията. Следователно правителството става опозиция и обратно. Това е общата тенденция, въпреки че традиционният двупартиен модел на демокрация отслабва, социалните движения се появяват без класическата структура на политиката.

Освен политика, думата опозиция се използва за означаване на процеса на подбор на служители в публичната администрация. Този, който се подготвя да положи изпит и процес на подбор, е опонент, който трябва да се състезава с другите, любопитно със своите съперници, противници.

Свързани Статии