Определение на теорема

Теоремите представляват специална грижа и притеснение на математиката и когато се говори за тях, се прави позоваване на онези твърдения, които могат да се окажат верни в логическа рамка .

Като цяло теоремите са съставени от редица условия, които могат да бъдат изброени или предвидени предварително, които се наричат ​​отговори . След тях ще се появи математическото заключение или твърдение, което очевидно винаги ще е вярно в условията на въпросната работа, тоест на първо място в информационното съдържание на теоремата, това, което ще се установи, е връзката, която съществува между хипотезата и тезата или приключване на работа.

Но има нещо неизбежно за математиката, когато определено твърдение е правдоподобно, за да се превърне в теорема и това е, че тя трябва да бъде достатъчно интересна в и за математическата общност, в противен случай, за съжаление, тя може просто да бъде лозунг, следствие или просто и просто предложение, никога не може да се превърне в теорема.

И за да изясним малко повече въпроса, е необходимо да разграничим и понятията, споменати по-горе, така че дори и да не сме част от математическа общност, да можем да разпознаем кога става въпрос за теорема, лема, следствие или др. предложение.

Лема е предложение, но това е част от по-дълга теорема. Следствието от друга страна е потвърждение, което следва теорема и накрая твърдението е резултат, който не е свързан с нито една конкретна теорема.

В началото посочихме, че една теорема е утвърждение, което може да бъде демонстрирано само в логическа рамка, докато с логическа рамка се отнасяме към набор от аксиоми или аксиоматична система и процес на извод, който е това, което ще ни позволи да извлечем теореми от от аксиомите и теоремите, които вече са получени по-рано.

От друга страна, крайната последователност на добре оформени логически формули ще се нарече доказателство за тази теорема.

Макар и не със специалното внимание, което математиката отделя на теоремите, дисциплини като физика или икономика често произвеждат изявления, които се извеждат от други и които също се наричат ​​теореми.

Свързани Статии