Определение на обема

С термина обем човек може да се отнася до няколко и различни въпроса.

На първо място, обемът може да бъде пространството, което едно тяло заема на определено място, тоест количеството пространство, което материята му заема и което поради непроходимото състояние на телата не може да бъде заето едновременно от друго тяло. Но също така обемът е присъщото свойство на тази материя, което ще ни позволи да разграничим един вид материя от друг, едно вещество от друг, тъй като всички те имат специфичен обем.

Колкото и да няма нищо общо с това, което споменахме в предишния параграф, силата на звука е субективното възприятие на човек върху всеки звук, който чува . Интензитетът на звуците ще се определя от енергията или звуковата сила, през която повърхността преминава в секунда, колкото по-голяма е силата на звука, толкова по-голяма е силата на звука, който този звук ще изпита, разбира се.

Възприемането на всеки обем винаги следва логаритмична скала, която се измерва в децибели и ще се определя от нивото на акустична мощност, което всеки конкретен звук показва.

И накрая терминът том има особено значение в литературната област или в речника на хората, засегнати от събирането и четенето на книги, тъй като с този термин се обозначава материалното тяло на обвързана книга, независимо дали съдържа пълна работа или един или няколко тома, които я съставят.

Свързани Статии