Определение на Октагон, Енегон, Декагон

Многоъгълникът е плоска геометрична фигура, която е разделена от различни съединени сегменти.

Всеки от тях е образуван от страни или сегменти, върхове или точки на съединение на страните и ъглите, които са пространствата, образувани между две лъчи, които се срещат в точка.

Що се отнася до класификацията им, те са разделени на правилни и неправилни (ако всички страни и ъгли са равни, това е редовен многоъгълник). Друг начин за класифицирането им е според броя на страните, които имат. Октагонът, енеагонът и декагонът са многоъгълници, които съответно имат осем, девет и десет страни.

осмоъгълник

Тази геометрична фигура е правилна, когато нейните страни и ъгли са съвпадащи, тоест равни.

Ъглите му са всички 135 градуса, а вътре е възможно да се образуват осем триъгълника.

За да се изчисли нейният периметър, дължината на едната страна може да се умножи по осем. За да се изчисли неговата площ, периметърът трябва да бъде умножен по апотема, разделен на две (апотема е разстоянието между центъра на многоъгълник и централната точка, която е от всяка страна на фигура).

Подобно на други фигури, е възможно да се проследи перфектна обиколка през вътрешната или външната страна на нейните страни. Ако страните на този многоъгълник не са равни една на друга, осмоъгълникът е неправилен.

Eneagon или Nonagon

Както подсказва името му, тази геометрична фигура има девет страни и девет върха.

Ако всичките му страни са с еднаква дължина и вътрешните ъгли са еднакви, това е редовна фигура. Всеки от неговите ъгли е 140 градуса.

Ако умножим дължината на всяка страна по девет, получаваме периметъра. Не е изненадващо, че енеагонът може да бъде неправилен.

десетоъгълник

Гръцкият префикс дека показва, че тази цифра има десет равни страни.

Този многоъгълник също има десет върха, десет ъгъла и тридесет и пет диагонала.

За да се изчисли площта му, е необходимо да се знае дължината на страните му или дължината на апотема.

Отвъд математиката

Различните геометрични фигури са основни „инструменти“ на техническата рисунка и служат за планиране на архитектурна конструкция или за проектиране на всякакви предмети от ежедневието. По същия начин природата представя много уникални геометрични фигури, като шестоъгълната форма на пчелните пити или някои анатомични структури на животинското и растителното царство.

Геометричните модели на природата са известни като фрактали. Познаването на фракталите е много полезно в сеизмологията, биологията или всякаква форма на наземно измерване. Познаването на фракталите ни позволи да разберем по-добре реда на природата.

Снимка: Fotolia - ngaga35

Свързани Статии