Определение на моста

Терминът мост се използва за обозначаване на тези конструкции, които служат за свързване на различни пространства, които иначе не биха били достъпни. С течение на времето дизайнът и инженерингът на мостовете варира значително, както и материалът, с който е изграден, и полезността, някои от които са само декоративни.

Традиционно основната цел на изграждането на мост е да се заобиколи тип географски елемент, който би възпрепятствал (или възпрепятствал) транзита, поради това, че е водоток, долина или пропаст. Така мостът е изграден, за да свърже най-крайните точки от двете страни и след това се разрешава прехвърлянето на различни видове транспортни средства. Докато някои мостове са изградени за преминаване на автомобили и камиони, други са изключително за влакове и железопътни линии, а други също позволяват на хората да пътуват пеша. И накрая, известните акведукти от римско време са мостове, проектирани и изградени просто за прехвърляне на вода.

Мостовете могат да варират значително около материала, използван за направата им (някои са направени от дърво, други от камък и много съвременни метали като желязо и стомана). Те могат също да варират значително във вида на конструкцията: докато някои са мостове, които са здраво установени на терена, който трябва да бъде заобиколен, други са мостове, окачени във въздуха, може би по-опасни, но също толкова проходими.

Както бе посочено, много мостове са изградени за церемониални или символични цели. Въпреки че те изискват същите инженерни и строителни усилия, те обикновено не са толкова заети като тези, които са предназначени за трансфер на транспортни средства.

Работите по проектиране, планиране и строителство на мостове са от голямо значение, тъй като ефективността и твърдостта на моста трябва винаги да бъдат гарантирани. Това е свързано с теглото, което мостът може да поддържа, както и износването, което той претърпява във времето, всички проблеми, които несъмнено трябва да се вземат предвид при изпълнение на проекта на мост.

Свързани Статии