Определение на ключар

Търговията, свързана с устройствата за отваряне и затваряне на врати и прозорци, е тази на ключар и заведението, посветено на тази дейност, е известно като ключар. Очевидно това е дейност, насочена към много конкретна цел: поддържане на сигурността в домовете и заведенията.

Други свързани услуги

В ключарски магазин може да се предложи широка гама от услуги: затваряния и остъклявания, сглобяване на автомати и тенти, ремонт и монтаж на ламарини, работи с метални дърводелски конструкции, отварящи системи за автомобили, производство на главни ключове, отваряне на сейфове или съвет към клиенти по въпроси на сигурността.

Всичко това се проектира в четири основни сектора: жилищен, автомобилен, индустриален и търговски. Също така, дейностите на ключаря са интегрирани в дисциплина, инженерно осигуряване.

Ключовете и ключалките също имат своята история

Историците не могат да се съгласят, когато става въпрос за конкретизиране на изобретението на ключалките, тъй като някои твърдят, че са били древните египтяни, докато други смятат, че това е изобретение на китайците. Във всеки случай, първите системи за заключване и ключ са на възраст над 4000 години.

Подобно на много други изобретения, и този първоначално е замислен за най-богатите, но с течение на времето се разпространява и върху цялото население.

От векове основният материал за производството на брави и ключове беше дървото, въпреки че понякога се използваше метал. През вековете се въвеждат редица технически постижения, като например използване на капаче на задния болт, лостови брави и такива, за които не е необходим ключ.

През Средновековието се появяват първите наредби на съюза, в които се регулира ключарската търговия. Първото комбинирано заключване се появява през 19 век. През 20 век се появява нов революционен напредък: цифрово кодирани брави.

Клавишите имат символична стойност

Който държи ключовете на място, е някой с определена „сила“. Това се случва с професионалистите, които пазят ключовете на големите заграждения, с затворниците или с пазителите на замъците в древността.

В сферата на християнската религия ключовете на Небесното царство бяха поверени на апостол Свети Петър. От друга страна, в телевизионните състезания, където се раздават апартаменти или превозни средства, тези награди се присъждат чрез съответните им ключове. И накрая, да не забравяме, че детето започва да бъде автономно, когато има свои собствени ключове.

Накратко, обикновена посуда, която служи за отваряне и затваряне на ключалка, става нещо пълно със символика.

Fotolia снимки: ungvar / ауремар

Свързани Статии