Обща култура - определение, понятие и какво е то

Под обща култура се разбира съвкупността от знания, които човек притежава по най-различни теми, независимо дали те са придобити чрез регулирано изследване, научни изследвания на самоуки или опитът от събития, настъпили през целия му живот.

От практическа гледна точка, вместо за прилагането на такива знания в конкретна област, общата култура служи за по-добри критерии и по-широк обхват.

С други думи, наличието на широка обща култура осигурява по-широка перспектива за света, тъй като ни позволява да я разберем не само от параметрите на собствената ни култура, но и чрез разбиране на мотивациите и причините, които водят другите да се държат по различен начин.

Основи на общата култура

Въпреки че общата култура е кумулативна и никога не престава да се изгражда, основите й обикновено се осигуряват в училище чрез поредица от предмети, които се считат за съществени, за да може индивидът по-късно да функционира нормално във всяка област.

По този начин математиката е важна част, тъй като присъстват в действия от ежедневието, като обмен на стоки и пари. Добавянето, изваждането, умножаването и разделянето могат да се считат за основни общи културни действия, без които безброй дейности биха били проблематични.

Историята и географията също се считат за стълбове на общата култура, като се има предвид, че, от една страна, те ни дават предшественици на събитията, настъпили преди присъствието ни в света, а от друга, ни дават ориентация къде се намират. различните народи, страни и култури, които обитават Земята.

Езикът, от друга страна, ни учи как да се изразяваме с точност и по този начин улеснява способността за комуникация и предаване на идеи.

От тук областта на предметите, които общата култура може да обхване, е безкрайна, тъй като знанието не знае граници. Важно е обаче да се отбележи, че целта да имаме широка обща култура не е да овладеем тези теми, а да имаме възможно най-много справки, които да ни позволят да структурираме собствените си идеи по съгласуван начин и подкрепени с аргументи.

Развитието на широка обща култура ни позволява да разберем по-добре нашата среда и събитията, които се случват в нея, тъй като за оценка на всяко събитие имаме редица обяснения и причини, които можем да контрастираме и които ни позволяват да достигнем до собствените си изводи.

Снимки: iStock - annebaek / urfinguss

Свързани Статии