Дефиниция на Trivia

Популярна е като игра на триви , обикновено под формата на състезание, в която няколко участници се изправят един срещу друг и се състои в задаване на въпроси по конкретни интересни теми като: изкуства, науки, история, спорт, наред с други, към които ще бъдат добавени поредица от опции в отговор, докато състезателите трябва да изберат една от тях, която смятат за правилна .

Междувременно, също когато някой се позовава на термина trivia, въпреки че той няма същата популярност, която споменахме по отношение на значението, което изложихме в предишния параграф, може да се отнася вместо да отговаря на въпроси с опции, Римска богиня, която е представлявала кръстопът за онези древни хора и използвана от гръцката Хеката.

Тривията, за римляните, тогава беше благоприятна божественост, която главно просперираше онези компании или проекти на мъже, обаче, точно както би могла да ги накара да успеят и да се развият, може да ги накара да се провалят и да доведе до немислимо падане, тъй като дори Юпитер той се страхуваше, според случайната легенда.

,

Свързани Статии