Определение за въведение

Концепцията, която ни засяга в този преглед, предоставя широко приложение на нашия език и също така е често да го използваме в различни контексти с различни препратки.

В това, което би било най-общото и широко приложение, откриваме, че въвеждането е действието и резултатът от въвеждането на нещо на място или човек, който въвежда нещо .

Освен това терминът се използва за означаване на тази подготовка, която се осъществява с мисията за постигане на определена цел, като постигане на убеждаване на обществеността по дадена тема. Обичайно е например човек, който ще говори по интересуваща се тема и който е основният на среща или колоквиум, прави въведение, свързано с нея, преди да разработи въпроса.

Музикалното въведение

От друга страна, в областта на музиката първоначалната част, обикновено кратка, от инструментален тип произведение или песен се нарича . Нарича се също интро

Заслужава да се спомене, че в песни с текстове въвеждането е специално съставено от музика и музикални акорди, които просто служат като въведение, преди преводачът да започне да вокализира въпросната песен.

От друга страна, в други песни, които се пеят, интрото не е музикално интро, както обикновено се появява в повечето песни от този тип, но песента започва с гласа на певеца и има тишина на заден план; тя се нарича интрол капела.

Въведение в литературно произведение

И накрая, сред които би било най-широко използваната дума е тази, дадена по искане на областта на литературата, независимо дали в книги, статии, есета, наред с други, и която съответства на раздела първата от които посочва целите и целите, които ще се появят в следващото, тоест в развитието на работата и тази, разбира се, ще бъде по-обширна и подробна в тялото . Така че, в основата си той представлява първоначален раздел на всяко писмено произведение и ще има мисията да контекстуализира въпросния текст, който ще бъде изложен в следващите раздели, като неговото съдържание и заключения.

Въвеждането е последвано от съдържанието или развитието на темата и изводите.

Почти винаги в увода авторът на текста описва обхвата на своето произведение, обобщава го, може да обясни някои предшественици, довели до неговото писане, наред с други въпроси, докато ефектът, който въвеждането винаги трябва да има върху този, който Прочетете, че когато го прочетете, можете да получите добра представа за това, което ще прочетете по-късно.

Трябва да се отбележи, че в случай на строителни работи за технически цели, въвеждането обикновено включва един или повече подраздели, като: обобщение, предговор и потвърждения. От друга страна, уводът може да се състои от още една глава от работата, която е разделена на гореспоменатите раздели.

Междувременно, ако книгата е разделена на глави с числа, е уговорено, че въвеждането няма да получи номер, а просто ще бъде обозначено като въведение.

Свързани Статии