Определение за вариация

В теорията на вероятностите и статистиката дисперсията е тази мярка на дисперсия, която случайна променлива показва по отношение на нейното очакване. Отклонението е свързано със стандартното отклонение или стандартното отклонение, което се обозначава с гръцката буква, наречена сигма и която ще бъде квадратният корен на дисперсията .

За да изчислим дисперсията, ще е необходимо да следваме следните стъпки: първо трябва да изчислим средната стойност, тоест средната стойност на числата, след това за всяко число трябва да извадим средната и квадратната резултат и накрая средната стойност на тези разлики с квадрат.

Основната функция и полезност, която може да се намери на дисперсията е, че тя ни позволява да знаем и да определим какво е нормално, кое е голямо, кое е малко, кое е изключително голямо или кое е допълнително малко.

Например, ако вземем няколко породи кучета и идеята е да определим коя от тях е по-голяма и коя е най-малката, без съмнение, най-добрият начин да знаем отговора на този въпрос ще бъде да приложим формулата на дисперсия.

Свързани Статии