Определение за телесно изразяване

Концепцията за изразяване на тялото се използва за обозначаване на онези хора, които използват своето тяло, движенията и формите, които могат да постигнат с него, за да изразят различни видове идеи. По принцип понятието телесна изява се отнася за артисти като танцьори, хореографи, мими и т.н., които работят с телата си, а не с думата. Изкуството на телесното изразяване винаги изисква голямо майсторство и познаване на самото тяло, както и по-голяма изразителност, тъй като трябва да е възможно да се предава с движения това, което другите казват с думи.

Изразът на тялото е дейност, която обикновено се изпълнява от герои като художници, танцьори, мими и т.н. Тази дейност се състои в използване на тялото за представяне на идеи, чувства, усещания. Така танцьорът изразява любов, страх или радост в творба много по-добре с тялото си, отколкото с думи или рецитира текст. Обикновено е от изключителна важност за тези, които работят с тялото си, да имат добро физическо състояние на същото, тъй като го поставят в постоянно излагане и тази дейност може да изисква голямо износване в зависимост от конкретната дисциплина. Смята се, че хората, които работят с изражението на тялото повече, отколкото с говоримия език, могат да развият много по-дълбоки и чувствителни изразителни форми от обикновените хора.

Изразът на тялото обаче не трябва да се разбира просто като художествена дисциплина. В този смисъл всички човешки същества (и дори животни) изразяват идеи или чувства с тялото. Жестовете на лицето са например един от най-известните случаи: човек може да не казва нищо, но да показва с изражението на лицето си своето недоволство, радост, емоция. Освен това въпроси като стойка, седене, ходене, говорене или разговор с друг човек са всички елементи, които включват определена изразителност на тялото, която е особена и уникална за всеки човек.

Свързани Статии