Определение за социално образование

Социалното образование е педагогическа поддисциплина, по искане на образованието, която се занимава изключително с насърчаване на включването на студентите в различните социални мрежи, които го заобикалят с мисията да гарантира тяхното развитие във всички аспекти и нива и така да могат да разширят не само своите стремежи в образованието, но и професионално, в бъдеще, разбира се, и социалното участие, наред с други въпроси, които пряко засягат правилното им развитие.

Дисциплина, която насърчава включването на студентите в социалните мрежи, за да се гарантира тяхното развитие и социално включване в съответствие

Социалното образование е форма на социална интервенция, която ще се осъществява от образователни стратегии и съдържание с цел насърчаване на социалното благополучие и подобряване на качеството на хората като цяло и по-специално решаването на проблемите на онези маргинализирани групи, които бяха изоставени. на системата .

Засилване на правата и избягване на маргинализация

Това, което социалното образование цели да предприеме с действията си, е, от една страна, да предотврати подобни проблеми на маргинализацията, а от друга, да гарантира, че всички индивиди изпълняват правата си, накратко, целта му е да оптимизира процесите на социализация .

Включването на индивидите в различните социални мрежи ще благоприятства развитието на тяхната общителност и ще позволи тяхното социално циркулиране. Междувременно, паралелно с тази социална и културна промоция, възможността за придобиване на различни културни ценности ще бъде абсолютно отворена, което, разбира се, ще разшири перспективите на заинтересованите.

функции

Сред функциите, които засягат социалното образование, са: наблюдаването на контексти, поведения и нагласи, които откриват индивиди или групи, които са в ситуация на лошо приспособяване или маргинализация; свържете се със същите тези субекти, съберете информация за техния живот, проблеми, взаимоотношения, за да знаете коя стратегия е най-добрата във всеки случай; планиране на образователната стратегия, която ще насърчи участието и която очевидно ще доведе до подобряване на качеството на живот на участващите; посредничи между субектите и социалните, училищните или трудовите институции, според случая, за да се улесни достъпът до тях.

Трябва да се отбележи, че социалното образование обхваща широк спектър от области, в които се намесва, като се откроява сред тях: образование за възрастни, специализирано социално образование, социокултурна анимация, неформално образование, екологично образование, интервенция при възрастни хора и интервенция за пристрастяване към наркотици

Образованието е голямата врата да имаш бъдеще

Както добре знаем, достъпът до образование във всеки случай ще улесни и допринесе за това да можем да се радваме на по-добро бъдеще, с по-добри възможности, както лично, така и професионално. се състезават за по-добри условия на труд в своята област на действие.

Образованието несъмнено подобрява качеството на живот на всички и всеки случай обществата на всички времена се заемат да го развиват, усъвършенстват, изучават от различни гледни точки, за да се усъвършенстват.

Трябва също така да кажем, че това е било едно от най-важните човешки творения, които човек е направил, за да преодолее своите ограничения.

Без образование не е възможно развитие или прогрес, това е конкретна реалност, може да звучи като завършена фраза, но е така.

Традиционно тя се свързва с образованието с формалния процес на обучение в образователни институти или училища, обаче, образователният процес е много повече от това, той включва други аспекти и учения, които ще започнат веднага щом човекът се роди, от което те ще заемат родителите си и най-близката им среда.

Трябва да споменем и образованието, което ни носят референтите, популярното образование, това, което се учи на улицата, да речем.

От друга страна, животът с други хора ни осигурява образование, да не говорим за посещение на места, които предлагат неформално образование; Всички тези участници ще ни обучат и ще допринесат за личното и социалното формиране на личността.

Друг аспект, който не можем да пренебрегнем, когато говорим за образование е, че преди много години и до приблизително 19-ти век, който донесе нови парадигми на много нива и сетива, образованието беше привилегия, на която се наслаждаваха няколко, ба, класовете на привилегировани общества, които биха могли да плащат на учителите или да накарат децата си да пътуват, за да могат да учат в елитни училища.

Но след индустриалната революция това започва да се променя прогресивно и за щастие образованието става право на всички, без да се прави разлика между раса, клас, пол, възраст и други.

Свързани Статии