Определение за причастие

Думата причастие има широко приложение в нашия език и често се използва в различни контексти.

В областта на католическата религия тя е една от най-широко използваните и където има хипер специално внимание на значението, което има в учението.

Причастието, наричано още Евхаристия, е едно от най-важните тайнства в католицизма, тъй като включва приемането на тялото на тялото и кръвта на Христос . Благодарение на това тайнство животът на верните е изпълнен с благодат и се укрепва връзката на единството и милосърдието.

Хлябът и виното са осветени в масовата церемония и стават кръвта и тялото на Исус, които вярващите ще получат като ритуал на връзка с Бога и с вечния живот.

За да получат тайнството на причастие, верните трябва да са се съблекли от греховете си, тоест преди да го получат, те трябва да изповядват греховете си пред свещеника. След като извършите покаянието, което ви изпраща, можете да получите тялото и кръвта на Христос. Междувременно свещеникът е единственият човек, който може да проведе тази церемония. Използваният хляб е направен от пшеница и обикновено се нарича гостоприемник, а виното трябва да е чисто, тоест не трябва да има никакви промени.

Трябва да се отбележи, че това тайнство е установено от самия Исус по молба на Тайната вечеря със своите апостоли. В този момент Исус взел хляб, счупил го и го дал на учениците си, като казал, че това е неговото тяло, тогава той направил същото, казвайки, че това е неговата кръв, кръвта на завета, която ще послужи за опрощаване на греховете и накрая Той попита, че те изпълняват този ритуал в негова памет.

Християнинът може да вземе първото причастие само ако е получил тайнството на кръщението. Причастието обикновено се приема на възраст между осем и десет. Междувременно детето, което ще получи причастие, трябва да бъде подготвено чрез катехиза.

От друга страна, думата причастие се използва за обозначаване на контакта между нещата или индивидите и че при този обмен те са в състояние да го правят в хармония.

Също така, когато имате нещо общо с друг, ще говорите за причастие.

Свързани Статии