Определение за насищане

В химията наситеността е състояние на разтвор, който вече не приема повече от разтварящото се вещество . Наситеният разтвор се оказва този, който съдържа възможно най-голямо количество разтворител в дадения обем разтворител. Разтворът ще бъде пренаситен, когато съдържа повече разтворим, отколкото може да бъде разтворен в разтворителя.

Състояние, в което разтворът не допуска по-голямо количество вещество вътре

Насищането е лесно да се оцени, защото разтварянето на друго вещество вече няма да е възможно в течността, тъй като към него се добавя всичко, което химически може да приеме. Освен това, ако искаме да потвърдим това явление със собствени средства и нямаме лаборатория, можем да го направим с типичните инфузии, които пием ежедневно, като чай или кафе. Ако добавим захар и захар към тях, ще дойде определен случай, в който захарта вече няма да се разтваря.

Тогава, докато разтворителят може да бъде добавен към разтворителя, разтворът няма да се насити и той се нарича ненаситен, докато той ще се насити, когато въпреки факта, че разтвореното вещество е смесено, той вече не се смесва и се отлага на дъното на контейнера.

На цвят: степен на чистота

От друга страна, що се отнася до цветните въпроси, наситеността се оказва мярката за автентичност, която има определен цвят, тоест неговата чистота . Той е представен от количеството сиво на цвят по отношение на неговия оттенък, тоест 0% е равно на сиво и 100% ще бъде пълно насищане.

Ресурсът за насищане се използва широко по желание на дизайна с мисията за постигане на по-голямо визуално въздействие, например в снимка. Има инструменти за редактиране, които просто ви позволяват да играете с наситеността на цветовете. Ако на оригинално изображение липсва интензивност, то може да се повиши чрез тези инструменти и да се увеличи. Като контра, когато наситеността се доведе до нулеви стойности, ние ще бъдем в скалата на сивото и предлагаме минимална информация за цвета в изображението. Това насищане обикновено се използва, когато искате да предадете тъга.

Музика: изкривяване на звуковия сигнал

Терминът наситеност също се оказва много често в областта на музиката, тъй като по този начин и по-точно в света на рока наситеността се нарича звук, при който изкривяването на звуковия сигнал става ясно чуваемо. Гореспоменатото изкривяване може да премине от нещо доста леко до нещо плътно и размазано в същото време, което води до тоналност на практика неузнаваем в сравнение с оригиналния сигнал. Повечето съвременни усилватели на китара имат предусилвател, който се използва за генериране на гореспоменатите изкривявания, докато контролира силата на звука на изходния сигнал.

Подхранван, който създава ситуация, задача или човек

Междувременно, на обикновен език, когато хората искат да отчитат ситостта или скуката, които определена ситуация или човек произвежда в нас, обикновено говорим по отношение на насищане .

Постоянното и почти неспокойно изпълнение на дадена дейност със сигурност предизвиква насищане; също така, тези хора, които поради определени характеристики на начина си на битие се обръщат към определени повтарящи се теми, също се считат за център на насищане.

"Неговите постоянни оплаквания получиха насищане на всички негови сътрудници в офиса."

"След почти непрекъснат месец на работа, достигнах до точката на насищане с работа, наистина ми трябва почивка."

И който страда от гореспоменатото насищане, ще се нарече наситен.

Алтернатива на насищането е да си починете от дейността, която се извършва, или да направите пауза в работата за няколко часа и след това да подновите задачата по-свежо и по-нетърпеливо, или алтернативно да отидете на почивка до така постигнете по-голямо отпускане и се възстановете от наситеността, която чувстваме.

И ако обектът на насищане е човек, както вече видяхме, идеалът би бил да се отдалечите от него, за да избегнете насищането, водещо до някаква агресия или лоша реакция.

Като следствие трябва да кажем, че терминът се прилага най-вече за всичко, което е пълно, пълно.

Свързани Статии