Определение за нарушение

Терминът нарушение е термин в обхвата на закона, който се използва за обозначаване на онези актове, които противоречат на закона или това, което е законово установено и което следователно може да представлява опасност както за тези, които го изпълняват, така и за други.

Нарушаване на незначителен регламент, който обикновено е придружен от отрезвяващо наказание

Той се състои в нарушаването на незначителен регламент и след това се оказва недостатъчен, за да го квалифицира като престъпление; като следствие от това е невъзможно човек да бъде задържан след извършване на нарушение, обичайното е, че му се налага глоба, обикновено парична, която има мисията да учи, тоест човекът осъзнава, че това, което не е направил Позволено е и може да е засегнало сериозно други хора с такова неразумно поведение.

Законът не ги включва в това, което се счита за действащо наказателно право.

Необходимо за организиране на живота в общността

Обществата установяват норми, които са задължителни за тези, които го съставят и чиято цел е да организират и подреждат живота на общността, тоест по този начин се определят въпросите, които не трябва да се правят по никакъв начин, защото това би повлияло на общ ред, а също и правата на другите.

Фактът, че самото общество създава и решава този регламент, му дава още по-голяма легитимност.

Сега трябва да кажем, че тези правила имат различни нива на релевантност, като някои действия са по-сериозни от други, защото генерират щети на трети страни, сложни и трудно поправими, а от другата страна са тези действия, които се оказват само едно досада на другите и са лесни за отстраняване.

Обикновено идеята за нарушение се прилага при ситуации на неспазване на правилата за движение по пътищата (например, носенето на предпазен колан), тъй като въпреки че много от тях не са тежки престъпления, те винаги означават нарушаване на закона или съответен код за съвместно съществуване.

Когато говорим за нарушение, ние винаги говорим за деяние, което е типизирано в закона и което предполага вид наказание или санкция за този, който го извършва. Това е така, тъй като актът на нарушаване на закона се разбира като грешка и затова, ако законът се прилага еднакво за всички, този, който не го спазва, трябва да получи някакъв вид санкция, наказание или предупреждение. Противоречията могат да бъдат много разнообразни и да се прилагат за много аспекти на социалния живот: от начините на поведение на обществото до начина на управление и управление на превозно средство.

Тя се различава от тежки престъпления

Противно на това, което се случва с много тежки престъпления като убийства или изтезания, нарушението може да бъде поставено с една стъпка по-ниско, тъй като по принцип не става въпрос за такива сериозни нарушения. По този начин, когато дадено лице извърши нарушение, обикновено наказанието или санкцията обикновено не е лишаване от свобода, а по-малки санкции като парично обезщетение (под формата на глоби) или налагане на задължения като изслужени часове на помощ, обществена работа или загуба на определени права, свързани с дейността, извършена в момента на нарушението (например загуба на шофьорска книжка, ако човек извърши нарушение при управление на превозно средство).

След това установяването на нарушения има за цел да разграничи тежките престъпления от тези, които не са и които не изискват драстични и насилствени мерки за наказание като първо. Освен това щетите, причинени от нарушението, могат да бъдат решени бързо и конкретно, ако има сътрудничество от страна на лицето, което го е причинило.

Разбира се, нарушенията често пораждат неприятни събития за останалата част от обществото, но априори са лесни за разрешаване. Въпреки това, винаги ще се прилага коригиращо наказание, което, както вече посочихме, ще насърчи лицето да избягва извършването на това грешно действие отново.

Свързани Статии