Определение за интерактивен

Терминът "интерактивно" означава всичко, което идва или идва от взаимодействие.

Под взаимодействие се разбира действието, което се упражнява взаимно между два или повече субекта, обекти, агенти, сили или функции.

Междувременно концепцията за взаимодействие е концепция, широко използвана в различни области, като комуникация, изчислителна техника, физика, мултимедиен дизайн и индустриален дизайн.

Освен това, с термина интерактивна, в изчислителната техника се обозначава онази програма, чрез която е позволено взаимодействие, чрез диалог, между компютър и потребител .

Човешката комуникация е най-основният и най-прост пример за интерактивност, но от друга страна, думата интерактивна е тясно свързана с тази връзка, която се установява между човека и машината и която ще позволи първото, след поредица от условия и споразумения, постигнете определени цели от тази манипулация, която упражнява, защото основно интерактивните технологии ще отразяват последствията от нашите действия и нашите решения.

В момента тази връзка машина-предмет е повече от често срещана и честа, тъй като интерактивната може да се прояви от игра на компютърна игра или чрез селекцията на филма, който искаме да видим директно от устройството, което ни предоставя Компанията на Кейбъл, сякаш сме на място във видеоклуб.

Свързани Статии