Определение за интеграл

Най-общо, интегралният термин ще бъде използван, когато искате да дадете представа за съвкупност или глобалност около определен въпрос .

Например, в академичен контекст, когато определена кариера чрез структурирането, което представя и предметите, които преподава, предлага на студента тотална и глобална формация по отношение на обекта на тяхното изучаване, обикновено се говори за предлага на тези, които планират да го изучат цялостно учение.

От друга страна, терминът, който е интеграл от него, обикновено се отнася до някои храни като пълнозърнести хлябове, пълнозърнести брашна, защото се приготвят с брашно, богато на трици .

Но също така, неразделна, тя се оказва фундаментална концепция в напредналата математика, особено по отношение на математическия анализ и изчисление, тъй като по този начин сумата от безкрайни добавки, безкрайно малка, се обозначава. Интегралът е обратната операция по отношение на производната, точно както умножението е това на делението. По принцип интегралът изчислява площта под крива.

Свързани Статии