Определение за хумор

Известен е като „Хумор“ на всички онези преживявания, усещания, представи и начини за разбиране на реалността, които забавлението и радостта имат като история. Хуморът е пряко свързан със способността да се генерира забавление у хората, което присъства в повечето ситуации чрез смях. Хуморът се счита за способност, която притежават всички човешки същества, независимо от културата, социално-икономическата или географската среда, в която са вкарани, въпреки че начинът, по който се активира, може да варира не само от обществото до обществото, от културата до културата. но особено от индивид към индивид, като по този начин се превръща в силно сложно и неописуемо явление в научен план.

Терминът хумор възниква от хуморалната медицина, разработена от древните общества, в които е установено, че определени елементи от нашия организъм са тези, които ни позволяват да изпитваме чувства на щастие и забавление в определени ситуации. Следователно хуморът не е само психологически или културен въпрос, но е много присъщо свързан с физическите реакции, които се генерират в отговор на определени външни стимули. Тези реакции са чувства и усещания, които варират при всеки човек. Когато се спори, че човек има "добро чувство за хумор", се посочва човек, който реагира положително на различни хумористични преживявания и който се увлича от възможността да се почувства забавно и радост.

Хуморът е съществувал през цялото човечество и е възможно да се намерят различни изключително стари представи, в които реалността е анализирана по подигравателно или смешно. Освен това, хуморът е използван в различни периоди от историята за политически и идеологически цели. Днес хуморът е много важен ресурс на западната култура и има голямо развитие, както и множество методи, стилове и варианти.

Свързани Статии