Определение на Паметника

За паметник се счита всяка структура, която е специално изградена като начин за възпоменание на някого или събитие. Паметникът обаче може да бъде пространство или предмет, който естествено придобива значение и значение за едно общество, въпреки че не е построен за тази цел (това е особено често, когато говорим за природни паметници). Като цяло паметникът, освен че е церемониален елемент, има уникално художествено и историческо богатство.

От древни времена хората са изграждали различни видове паметници в памет на конкретни хора или събития. Тези паметници са се различавали по отношение на размер, размер, дизайн, материал и стил през вековете. Докато в други времена са били изграждани паметници с великолепни и почти свръхчовешки размери (като египетските пирамиди), днес е обичайно да се правят скулптури с достъпни размери, които имат за цел да почетат хората, които представляват.

В същото време паметниците на древността са били такива произведения на инженерството и инфраструктурата, че става почти невъзможно да се познае автора. Днес паметниците са направени предимно от конкретен художник или от група художници, водени от старши учител.

Като такива паметниците трябва да имат специална защита, която им позволява да останат в добро състояние с течение на времето, за да могат и бъдещите поколения да се радват и на тях. Ето защо всяка страна има свой собствен регламент относно опазването на природните и изкуствените паметници, въпреки че на много места това не е спазено и те са в значително състояние на влошаване.

Сред най-важните паметници в света можем да споменем Айфеловата кула, Биг Бен, Тадж Махал в Индия, Христос Изкупителят в Бразилия, египетските пирамиди, обелискът в Аржентина и много други.

Свързани Статии