Определение за грешки

Отстраняването на грешки може да се обясни с практически и общи термини като почистване на нещо, което се счита за неправилно, отрицателно или опасно в организъм, предмет и т.н. Всеки път, когато говорим за отстраняване на грешки, имаме предвид не само почистване, както всяко друго, но и вид почистване, който е много по-задълбочен, мислен и контролиран за конкретна цел. По този начин терминът може да се приложи, когато говорим за пречистване на водата, за да я превърнем в питейна вода (почистване, което изисква много усилия и без което водата не би могла да се консумира), пречистване на компютърна система (в този случай бихме били говорим за компютърни грешки или вируси, които могат да застрашат правилното функциониране на дадено устройство) и т.н.

Терминът пречистване е много често срещан термин, както трябва да се предполага, в областта на медицината и фармацията. Това е така, тъй като, както беше споменато по-горе, идеята за пречистване винаги предполага, че има зло или опасно присъствие, което може да подкопае правилното функциониране или благосъстояние на организма. Поради тази причина пречистването в медицината може да се отнася например за почистване на стомаха, което човек трябва да получи при прекомерна консумация на злокачествени вещества, при наличие на ракови клетки, при вирусно заболяване, при инфекции, които са те могат да дават от много дълбоки изгаряния и т.н. Както медицинските, така и фармацевтичните лечения ще имат за цел дълбоко очистване на тялото и избягване на усложненията, които всички тези и други ситуации биха могли да представляват за него.

Има начин за използване на термина за отстраняване на грешки, който е много негативен и който е свързан с различни много жестоки и мрачни исторически явления. В социалната сфера пречистването се отнася до расистка и ксенофобска концепция или идея, които някои общества са показали в конкретни моменти по отношение на социални, етнически или културни групи, с които са живели и които според първите представляват опасност за техните сигурност. По този начин, нацистското пречистване на евреи, поляци или афро-американци, както и пречистването на арменци, причинено от турците, пречистването на аборигени, извършвано в Америка, винаги е имало отрицателна конотация, тъй като представлява елиминирането и изтребването на етническа група или социално по насилствен и много жесток начин.

Свързани Статии