Определение за емигрант

Лице, което реши да се премести от една държава в друга в търсене на по-добра заетост, икономически възможности или в търсене на мир и хармония

Терминът емигрант е прилагателното, което се използва за обозначаване на този индивид, който емигрира, който се премества от своята страна на произход в друга, като цяло с намерение да извършва дейност от типа труд .

Тогава емигрантът, в повечето случаи преследван от икономически проблеми или неблагоприятни социални обстоятелства, решава да напусне страната си в търсене на по-добри условия на живот или ако не успее, спокойствие.

По някакъв начин би могло да се каже, че емиграцията завършва там, където започва имиграцията, тоест емигрантът в определен момент от процеса, когато достигне дестинацията си, ще стане имигрант.

Както кратко споменахме по-горе, причините, поради които повечето хора напускат страната си, се дължат на икономически проблеми, въпреки че строго погледнато, хората решават да напуснат мястото си в света поради други и много сложни обстоятелства; понякога те са сложни семейни ситуации, които решават човека да се отдалечи от тези проблемни семейни връзки; Друга причина обикновено са военни конфликти, ние виждаме тази причина през последните години в резултат на въоръжени конфликти, които се развиват в някои части на света и които в крайна сметка нарушават мира и социалната хармония и карат хората да решат да напуснат земята му да търси това изгубено спокойствие някъде другаде и разбира се, другата причина е просто и ясно да спаси собствения си живот и този на семейството, тъй като пребиваването в онези места, където конфронтацията между страните със сигурност е кървава, може да бъде фатална,

Положението на сирийските мигранти

Тази 2015 г. привлече вниманието на целия свят екстремната ситуация, в която живеят много сирийци в резултат на нахлуването на Ислямска държава в родината им и това отстъпи място на много жестока война, която с всеки изминал ден увеличава ескалацията на насилието.

Ужасеното гражданско население решава да напусне страната си с дрехите и семействата си, за да може не само да си върне спокойствието, но и да спаси живота си от ежедневните заплахи за смърт.

За съжаление, от ръката на тази ситуация се създаде много сериозен проблем с този огромен поток от емигранти, които се изливат от Сирия, защото го правят по неорганизиран и много несигурен начин.

Наскоро видяхме най-тъжното лице на тази сурова реалност в историята на живота на момче на едва четири години Айлан Курди, което се удави, когато напусна Сирия със семейството си в несигурна лодка. Тя се обърна в средата на пътуването и Айлън се удави. Тялото му беше измито на брега на плаж в Турция, а образът му лежал безжизнен, предизвикваше ступор в световен мащаб и, разбира се, разкри огромна задна стая за сирийската емиграция.

Основни причини за емиграцията

Сега, разглеждайки конкретно причините за емиграцията, можем да изброим следното: проблеми, свързани с жизнения стандарт (преодоляване на проблеми като безработица, много ниски заплати в други части на света, които предлагат по-добри условия на живот), политически причини (антиполитически контексти демократични), преследвания в рамките на страната (вследствие на расови, политически и религиозни причини), граждански или международни войни (проблемите на войната предизвикват принудително разселване, например, по време на Втората световна война това беше повтаряща се ситуация в онези страни, които бяха сериозно засегнати от това), причини за околната среда (природни бедствия, като урагани, земетресения).

Свързани Статии