Определение за агрохимикали

Агрохимикалите са химически вещества, които се използват често в селското стопанство и имат за цел да поддържат и съхраняват културите, които тази дейност развива. Обикновено употребата му е свързана с намерението да осигурява хранителни вещества на посевите, да убива насекоми или всеки друг организъм, който ги влияе отрицателно, а също така и да премахне напълно плевелите и гъбичките.

Мисията при тези продукти е да се оптимизира максимално изпълнението на всяка селскостопанска операция, тоест да се произвеждат повече, за да се постигнат по-големи икономически печалби.

Използване в агрохимията

Концепцията се използва широко по искане на селскостопанска дейност и по-точно в областта на действие на агрохимията или селскостопанската химия, което е специалност на химията, която се занимава с изучаване на биохимичните реакции, които засягат развитието на животните и растенията., Така че в този смисъл тази дисциплина изучава използването на различни органични вещества и прилагането на химически продукти като пестициди или торове в селскостопанската дейност.

пестициди

Пестицидите, които са едни от най-широко използваните агрохимикали, се поставят в културите чрез пръскане до, както вече посочихме, елиминираме или предотвратяваме приближаването на гъбички, бактерии, насекоми или друг организъм, което може да смъртоносно да повлияе на развитието на култури.

Отрицателни последици за околната среда и хората

Въпреки това, не можем да пренебрегнем, когато се занимаваме с тази концепция, отрицателните и вредни ефекти за почвата и естествената среда, които тези химически продукти обикновено генерират. Тъй като, макар да осигуряват преки и конкретни ползи за културите, те също са в състояние да засегнат здравето на хората, които влизат в контакт с тях, а също и в някои ситуации замърсяват околната среда, причинявайки сериозни щети.

Всички агрохимикали имат много висока степен на токсичност и след това контактът с тях, или чрез докосване, хранене или вдишване, може да доведе до смърт.

Затова се препоръчва съзнателна манипулация с тях и контекста, в който те се прилагат. За да ги приложите, трябва да се използват ръкавици и подстригвания и трябва да избягвате да ги хвърляте на места, където животните и хората си взаимодействат.

Снимка: iStock - VR_Studio

Свързани Статии