Определение на визуалните изкуства

Артистични изрази, които са високо оценени и се наслаждават чрез усещането

Визуалните изкуства са форми, изрази на изкуството, които са фокусирани предимно върху създаването на произведения с визуален характер като битие, живопис, фотография, печат и кино . Тоест, визуалните изкуства са художествени изрази, които се оценяват и се радват на видно място чрез усещането, чрез очите ни сме в състояние да се вълнуваме с тази или онази картина, с рисунка или подобен филм, между другото.

Картината

Живописта е изкуството на графичното представяне, което използва пигменти, смесени с други органични или синтетични вещества. Той използва и изисква не само знания за техники за рисуване (масла, акварели, темпера, стенописи), но и познания за теорията на цветовете (тези основни правила относно смесването на цветовете, за да се постигне желания ефект чрез комбиниране на цветове светлина или пигмент.

фотография

От своя страна фотографията е процесът на заснемане на изображения и след това съхранението им в материална среда, чувствителна към светлина, която се основава на принципа на обскурата на камерата, с която е възможно да се проектира изображение, заснето от малка дупка върху повърхност, така че размерът на изображението да бъде намален, но остротата на изображението ще се увеличи. За да съхраняват изображения, по-старите камери използват чувствителни филми, докато те вече са практически остарели поради отпечатъка, който е постигнала цифровата фотография с помощта на цифрови памет.

Впечатлението

Междувременно печатането е процес, използван за производството на текстове и изображения, най-типичен с мастило върху хартия и използване на преса. Днес печатът се извършва като мащабен индустриален процес и е критичен етап в книгоиздаването.

Киното

А киното или кинематографията, едно от най-популярните визуални изкуства, не е това, че другите не са, но без съмнение киното има специално и значително участие в живота на почти всички жители на планетата, това е техниката, която се състои в проектирането на рамки бързо и последователно, за да създадете впечатление за движение.

Успешна индустрия, избрана от всички публики

По отношение на визуалното изкуство киното е постигнало онова, което не е постигнал подобен израз, което е масовото излъчване. Въпреки че пластичното изкуство е постигнало феноменална дифузия през вековете и много художници са известни звезди, киното знае как да го умножи на хиляда и затова днес неговата индустрия движи милиони долари по целия свят.

Киното е визуалното изкуство, което има най-много последователи по света, а също и това, което е успяло да привлече всички аудитории от всички възрасти чрез разнообразното си предложение, със сигурност в този интегриращ въпрос е тайната на неговия успех ...

Споменатите и описани по-горе се считат за класически визуални изкуства, докато тези, включващи триизмерни предмети, като архитектура и скулптура, са известни като пластични изкуства. И тогава сред нетрадиционните можем да открием следното: интерактивно изкуство (съвременни художествени практики, в които има пряко участие на зрителя), въздухопис (програмиран LED апарат, който пише думи във въздуха), калиграфия (изкуство да се пише красиви табели) и графити (рисувани върху улични мебели).

В тази обширна и подбрана група трябва да включим, както вече видяхме, класическите пластични изкуства като рисуване, рисуване, гравиране и скулптура, които със сигурност отдалечени времена, можем да кажем, че този свят обитава от човека, се развиват и еволюира по същия начин, по който е направил човекът, но трябва да включим в тази група и по-модерни изрази за визуално изкуство, които са тясно свързани с технологията.

Фотографията, видео изкуството, дигиталното изкуство са някои от визуалните изкуства, които придобиха известност напоследък и защото, както вече посочихме, на включването на технологията в изразяване.

Сега не можем да пренебрегнем като част от този тип израз, който има за специален получател други художествени предложения, които просто улавят и преместват зрителите, особено от предлаганата от тях визуална постановка, такъв е случаят с представянето, интерактивно изкуство, екшън изкуство и графити.

Свързани Статии