Определение за съучастие

Концепцията, която ни засяга, има две широко използвани в нашия език, едната с положителна конотация, която бихме могли да наречем невинно съучастие, а другата отрицателна, която се разглежда в контекста на правото да бъде обвинен в извършване на престъпление.

Поведение, което демонстрира интимни знания и другарство между двама или повече хора

Усложнение е онова отношение, с което се доказва, че има течност и интимни знания между двама или повече хора или за нещо, което е тайно или скрито от другите .

Тоест, съучастието е качеството на съучастника, докато чрез съучастник наричаме този индивид, който проявява солидарност или другарство по отношение на въпрос . Хуан и брат му показват невероятно съучастие, когато става въпрос за хумор, всеки път, когато единият разкаже смешна ситуация, другият е отговорен да го завърши със същото чувство за хумор .

Съучастието, постигнато с моя партньор, е най-успешната част от връзката.

Семейните, приятелството или двойките връзки обикновено се характеризират с наличието на съюзи, защити, които се състоят точно от съучастие и които само укрепват връзките между хората, които участват. В този случай доброто съучастие с мама, със съпруга или с брат, ще бъде изключително положителен факт за въпросните хора, които по този начин са склонни да чувстват повече съдържание по всякакъв начин.

Много пъти ефектът от съучастието е такъв, че кара участниците да се разбират единствено с един поглед, жест, дума, без да е необходимо да говорят почти, тоест има голяма хармония, която благоприятно влияе върху връзката.

Разбира се, това може да бъде променено, ако има някакъв акт на измяна, който кара един от хората да загуби доверие към другия или другите.

Очевидно това би било положителното значение на концепцията.

Закон: сътрудничество или участие на лице в престъпление

От друга страна, по искане на закона, съучастие ще бъде сътрудничеството или участието на лице в извършването на престъпление .

Съучастникът, както се нарича и индивидът, който съдейства на въпросното престъпление, никога не е пряк извършител на него, мозъкът, както се казва народно, тоест участва в него, за което наказание ще отговаря, но няма първична честота. Обикновено съучастникът си сътрудничи или съдейства за извършване на престъпление, като извършва предишни, последващи или едновременни действия.

Но разбира се, че неотговорността в идеята и практиката не го освобождава от вина и съответното наказание.

Фигурата на съучастника присъства в почти всички правни системи, въпреки че, според типа на системата, е възможно тя да представя различни нюанси и лечения.

Класове на съпричастност

Има две традиционни форми на съучастие ... тази на необходимия сътрудник, който ще бъде този съучастник, който извърши съществено действие за извършване на престъпление, тоест без присъствието на съучастника, по никакъв начин не би могло да бъде извършено въпросното престъпление. Например, при нападението върху къща, за да се отвлече вниманието на обитателите и да влезете да го откраднат, ще е необходимо някой да разсее собственика или собствениците, следователно съучастникът ще се представи за мрежов оператор. телефон и ще ви каже, че е необходимо да проверите контролния панел, който е в предната част на къщата, собственикът ще има достъп и така останалата част от бандата може да влезе в дома, за да открадне. Тогава без действието на последния собственикът не би напуснал и престъплението не би могло да бъде извършено.

А от друга страна, самият съучастник ще бъде този, който съдейства в грабеж, но който в начина на действие не се оказва необходим за конкретизирането на престъплението . При нападение на улицата, който придружава действията на нарушителя, който с пистолет хватка заплашва и принуждава някой да предаде портфейла си, ще се счита за съучастник, въпреки че, във всеки случай, без тяхното присъствие или участие, престъплението би било извършено.

Човек, който помага за прикриване на престъпление, дори и да не е извършил това, също е съучастник. Например, той скри от полицейските власти виновника, помогна на последния да се освободи от тялото на престъплението или всякакви доказателства, наред с други алтернативи.

Разбира се, във всеки случай съучастникът ще струва съдебно наказание или наказание, което ще бъде определено от съответния съд и според степента на съучастие, а също и степента на извършеното престъпление, не е същото да бъде съучастник в измама, която на тройно убийство.

Свързани Статии