Определение за светлинен интензитет

Явлението светлина от гледна точка на нейното измерване се изучава в дисциплината, известна като фотометрия. В тази референтна рамка светещият интензитет показва количеството светлина, което се възприема (използваният научен термин е светлинен поток).

От математически параметър интензитетът на светлината е нещо, което може да бъде измерено, за което се използва единицата, известна като кандела. В този смисъл трябва да се помни, че светлината има различни мерни единици (лумен, лукс, лумен на ват и други) и всяка от тях служи за измерване на някакъв аспект на светлината. Не трябва да забравяме, че светлината е форма на енергия, по-специално електромагнитна енергия.

Светлинен интензитет в различни области

Устройството, използвано за измерване на интензивността на светлината, е луксметърът, който работи с помощта на сензор, който открива промени в интензитета на светлината. Светлометърът позволява да се запишат поредица от данни, които се отнасят до измерването на светлината в дадено пространство. Тези видове измервания са необходими, за да се определи дали използваната светлина е адекватна. Например, в класната стая интензитетът на светлината трябва да бъде установен в различните точки (на дъската, в зоната за настаняване на учителя и в зоната за учениците), тъй като не би имало много смисъл мястото в класната стая да бъде в penumbra, докато в друго пространство имаше присъствие на значителна светлина.

Примерът на интензивността на светлината в класната стая ни позволява да си спомним, че присъствието на светлина е определящо при всички видове дейности. Помислете за закрито спортно място, където зрителите и спортистите се нуждаят от адекватна видимост. В този случай интензитетът на светлината определя развитието на всяка дейност, осъществявана в споменатото пространство.

Декораторите знаят, че интензивността на светлината е основен елемент, тъй като има ефект върху цветовете, върху възприемането на самото пространство или във връзка с личните усещания, които се появяват на определено място. Ролята на осветлението в декорацията е от най-висок ред. Обикновено се правят опити за максимално увеличаване на естествената светлина, а изкуствената светлина е вторичен вариант. Както е логично, във вътрешното пространство изкуствената светлина има водеща роля. По този начин интензитетът на светлината влияе по много различни начини: създаване на специфичен климат, осигуряване на оптичен ефект или изпълнение на конкретна цел. Във всеки случай интензитетът на светлината трябва да бъде свързан с определена функция във всеки случай.

В света на декорацията се говори езикът на светлината. Ако е интензивно, се предава енергия. Ако е прекомерно, има голяма вероятност да доведе до уморен ефект. И ако светлината е топла е много възможно да се създаде релаксиращ ефект.

Снимка: iStock - Warchi

Свързани Статии