Определение на топлинна енергия

Топлинната енергия е известна като онази енергия, отделена под формата на топлина, тоест тя се проявява чрез топлина, преминава от по-топло тяло в друго, което има по-ниска температура. Тя може да се трансформира в електрическа и механична енергия .

Вид енергия, която се отделя под формата на топлина. процес

Когато две тела влязат в контакт, едното горещо, а другото доста студено, се забелязва, че най-студеното ще се нагрява и обратно, което е, че най-горещите ще са склонни да се охлаждат. Причината за това се намира във факта, че топлината се наблюдава във връзка с движението на частиците, които съставляват въпросния обект.

Движението на частиците на горещия предмет ще спира постепенно, докато в студеното тяло ще се получи обратен ефект. Трябва да подчертаем, че тези промени се усещат на микроскопично ниво.

Как да получите тази енергия?

Този тип енергия може да бъде получена от различни ситуации или обстоятелства като ... от природата, от слънцето, от екзотермична реакция, такъв е случаят с изгарянето на някакъв вид гориво.

Друг начин за получаване на топлинна енергия е чрез ядрена реакция, било то делене (когато ядрената реакция протича в атомното ядро) или сливане (няколко атомни ядра, които имат подобен заряд, се събират, за да направят много повече ядро тежка; тя е придружена от отделяне на голямо количество енергия).

Също така, друг начин за получаване на този тип енергия е чрез това, което е известно като ефект на Джоул, явление, при което когато електрически ток циркулира в проводник, част от кинетичната енергия на електроните ще се преобразува в топлина в резултат на ударите те страдат с атомите на проводящия материал, през който циркулират.

От друга страна, също е възможно да се възползвате от енергията на природата, която е под формата на топлинна енергия, такъв е случаят с геотермалната енергия (енергията, която се постига чрез възползване от вътрешната топлина на планетата Земя) и енергията слънчева фотоволтаична енергия (възобновяема електроенергия, получена директно от слънчевата светлина).

Директна връзка с работата

Този вид енергия има пряка връзка с работата и производителността в тази област. Тъй като Индустриалната революция, където се налагаше използването и силата на машините, за хората беше от съществено значение да постигнат източници на енергия, които напълно поддържат икономическата активност. Затова беше важно да се търсят други алтернативи на калоричната енергия и след това да се превеждат в електрическа енергия.

Енергията, осигурена от слънцето, е един от най-ценните и най-добри варианти, но, разбира се, има още дълъг път, преди да се превърне в печеливша опция поради високата цена на разработването на фотоволтаични панели днес.

Както и да е, на нашата планета енергията на слънцето е най-важната топлинна енергия, която влияе върху нея и позволява на живота да продължи да се развива.

замърсяване

Трябва да се отбележи, че получаването на топлинна енергия винаги ще окаже въздействие върху околната среда, защото изгарянето отделя въглероден диоксид и силно замърсява емисиите.

Тази модификация, която се генерира в температурата, достигайки със сигурност високи нива, е абсолютно пагубна за живота на хората. Човешките същества могат да бъдат засегнати от този тип замърсяване чрез два елемента, които трябва да живеем, като вода и въздух.

В момента този тип замърсяване се превърна в глобален проблем и е основната причина за затоплянето, на което преминава нашата планета и което ни кара да станем свидетели на най-безпрецедентните климатични явления, които в повечето случаи се появяват рязко и оставят огромни скокове по въпросите на материалното унищожаване и човешките жертви.

Свързани Статии