Определение на теоремата на Талес

През осми век пр. Н. Е. На територията на Гърция е имало интелектуално движение, което може да се счита за начало на рационалната мисъл и научен манталитет. Един от мислителите, които ръководеха новия интелектуален курс, беше Талес на Милет, който се счита за първия досократичен, течението на мисълта, което се скъса с митичната мисъл и направи първите стъпки във философската и научна дейност.

Оригиналните произведения на Талес не са запазени, но основните му приноси са известни чрез други мислители и историци: той предсказваше слънчевото затъмнение от 585 a. C, защитава идеята, че водата е първоначалният елемент на природата и също се откроява като математик, като най-признатият му принос е теоремата, която носи неговото име. Според легендата вдъхновението за теоремата идва от посещението на Талес в Египет и образа на пирамидите.

Теорема на приказките

Основната идея на теоремата е проста: две успоредни линии, пресечени от линия, която създава два ъгъла. Това са два ъгъла, които са конгруентни, тоест единият и другият ъгъл имат една и съща мярка (известни са също като съответни ъгли, единият е от външната страна на паралелите, а другият - отвътре).

Имайте предвид, че понякога говорим за две такива теореми (едната се отнася до подобни триъгълници, а другата се отнася до съответните ъгли, но и двете теореми са базирани на един и същи математически принцип).

Специфични приложения

Геометричният подход към теоремата на Талес има очевидни практически последици. Нека го разгледаме с конкретен пример: сграда с височина 15 м. Хвърля сянка на 32 метра и в същия миг отделен човек хвърля сянка 2, 10 метра. С тези данни е възможно да се знае височината на споменатия индивид, тъй като трябва да се има предвид, че ъглите, които техните сенки хвърлят, са съвпадащи. Така с данните на задачата и принципа на теоремата на Талес за съответните ъгли е възможно да се знае височината на индивида с обикновено правило три (резултатът би бил 0, 98 m).

Примерът, даден по-горе, ясно илюстрира, че теоремата на Талес има много разнообразни приложения: при изследването на геометричните скали и метричните връзки на геометричните фигури. Тези два въпроса от чистата математика се проектират върху други теоретични и практически сфери: при изготвяне на планове и карти, в архитектурата, селското стопанство или инженерството.

Като заключение можем да си припомним един любопитен парадокс: че въпреки Талес от Милет живял преди 2600 години, неговата теорема продължава да се изучава, защото е основен принцип на геометрията.

Снимка: iStock - Rawpixel Ltd

Свързани Статии