Определение на социалното развитие

Концепцията за социално развитие се отнася до развитието както на човешкия капитал, така и на социалния капитал на едно общество. Това предполага и се състои в положителна еволюция или промяна във взаимоотношенията между индивидите, групите и институциите на едно общество, като социалното благополучие е проектът за бъдещето .

По принцип социалното развитие трябва да се разбира като процес на подобряване качеството на живот на едно общество. Ще се счита, че една общност има високо качество на живот, когато нейните жители в рамките на мир, свобода, справедливост, демокрация, толерантност, справедливост, равенство и солидарност имат широки и повтарящи се възможности за задоволяване на техните нужди, а също и на власт. да разгърнат своя потенциал и знания с оглед постигане на бъдещо подобрение в живота си, по отношение на личното изпълнение и по отношение на изпълнението на обществото като цяло .

Въпреки че социалното благополучие, към което се стреми в крайна сметка социалното развитие, има важно бреме на субективност, което е специфично за всеки индивид, тоест това, което благополучието за друг не може да бъде, и обратното, има набор от фактори, които допринасят за постигането му и които дори при субективността на делото се оказват много често дори в различията.

Значението на икономиката, здравеопазването и образованието за развитието

Възможност за достъп до прилична и добре платена заетост според задачите, които изпълняват, достъп до прилично жилище, в което да живеем със семейството и да го предпазим от рисковете, които би навлякъл животът на улицата, възможността за образоваме себе си и възпитаваме децата си така, че утре те да могат да се радват на по-добри възможности за работа, а също така да могат да разчитат на адекватни здравни грижи, които могат да ни помогнат да разрешим и преодолеем някои заболявания, за да продължим с нашите проекти, те се оказват някои от изначалните, основни фактори, които ще ни позволят да се радваме на крайната цел за благополучие, а също така са неравностойни условия да говорим за задоволително социално развитие в дадено общество.

Справедливостта и свободата не могат и не трябва да бъдат оставяни извън социалното развитие

Но не всичко е пари, а социалното развитие означава също, че една нация наблюдава и други въпроси, в допълнение към населението, което може да задоволи основните си нужди, като правилното правораздаване и наличието на свобода, за да могат гражданите да мислят и да се изразяват свободно., Тези условия също са от съществено значение за развитието на една нация в социално отношение.

Министерство на социалното развитие, което следи развитието на своите граждани

Докато и за да се постигне развитието на общност, в повечето страни по света има портфейл, секретариат или министерство, според случая, особено отговарящи за този въпрос, тоест за разработване и насърчаване на публичните политики с цел улесняване тези с по-малко ресурси имат постижението или напредъка към някакъв вид развитие.

За съжаление, в повечето общества, които съставляват света, неравенството преобладава повече от социалното равенство, докато в тези слабо развити страни разликата между тези, които имат най-малко и най-малко, е изключително голяма. Именно поради тази причина е необходимо присъствието на състоянието, което е от съществено значение, за да се направи тази пукнатина възможно най-бездна.

И само тогава, както казахме по-горе, е възможно да се намали тази разлика чрез прилагане на публични политики. Но, разбира се, държавата е огромна и има много ръбове, в които да се впусне и поради тази причина тя се стреми да атакува недостатъци чрез специализация. Министерствата на социалното развитие ще се занимават конкретно с удовлетворяването на нуждите на този най-нуждаещ се сектор от населението.

По принцип той ще се опита да атакува проблема чрез предоставянето на субсидии, обикновено това действие се провежда за покриване на нуждите, които иначе биха били незадоволени и биха могли да създадат много усложнения за човека в неговото развитие.

Държавата като цяло подкрепя социалното развитие

Тогава идеалното и препоръчително нещо е държавата чрез това министерство да се грижи за създаването на необходимите условия, така че тези хора да могат да се вмъкнат в обществото, да получат достойна работа, която позволява на човека да се издържа и да прави същото със семейството си., Това също изисква работа и общ подход, тоест министерството за развитие трябва да работи съвместно с други министерски портфейли: работа, икономика, образование, така че всички да бъдат съгласни с публичните политики, които са съгласни да постигнат развитие. социални.

Fotolia Photo: Pukach2012

Свързани Статии