Определение на съветника

Терминът съветник се обозначава като индивид, който като професионална дейност отговаря за консултирането и даването на съвети на определени хора, които са изправени пред определени обстоятелства, за предпочитане относно имиджа, правителството, финансите, политиката, науката и др .

По искане на финансите финансовият съветник ще бъде професионалистът, отговарящ за откриването на финансовите нужди на неговия клиент, анализиране на определен брой минали, настоящи и бъдещи въпроси на този клиент, като също така взема предвид неговата възраст, наличното богатство, данъчната ставка, положението семейни и професионални. След като бъдат анализирани всички тези променливи, съветникът ще предостави на своя клиент поредица от алтернативи и инвестиционни препоръки, които са адаптирани към всичко, което е анализирано, разбира се, за да не предизвика някакъв вид бъдеща икономическа криза и най-вече да отчита някакъв тип се възползват от тях.

Преди всичко връзката съветник-клиент трябва да се основава на взаимно доверие и увереност, в противен случай нищо добро не би могло да произтича от това. Съветникът трябва да се грижи за интересите на клиента си, сякаш са негови собствени и, разбира се, винаги да мисли за дългосрочен план, като се стреми да култивира вида на отношенията.

Свързани Статии