Определение на сигнала

Символ, жест, знак, чиято функция е да предупреждава или докладва по всеки въпрос

Терминът Сигнал се отнася до този символ, жест или друг вид знак, чиято функция е да уведомява или информира по какъвто и да е въпрос. Следователно сигналът, който прави, заменя написаната дума или език, според случая. Обикновено те отговарят на конвенциите в обществото или в групите, така че ще бъдат лесно разбрани и тълкувани от почти всички .

И е важно да бъде така, за да се избегнат усложнения по отношение на неговото неразбиране, декодиране. Нека помислим за някой, който пътува до държава и не знае езика, който се говори там, пътните знаци, които имат международна конвенция, ще позволят на този човек да наеме кола и да шофира без проблеми по магистрала, защото пътните знаци са просто изображения, които, когато ги видите, вече декодират вашето съобщение.

Разположен на видими места и той ще показва различни цветове и форми

Когато знакът представлява символ, той ще бъде разположен на видими места и ще показва различни цветове и форми, обикновено тези поразителни, за да събудят вниманието на хората, ако имат функцията да предават информация, която е изключително важна за живота и здравеопазването.,

В случай на сигнали, направени чрез жестове, те се правят от хората през ръцете, ръцете, краката. По същия начин сигналите могат да бъдат представени и по други начини, например със знамена или чрез използване на някакъв вид светлина, като този на фаровете по бреговете, особено когато става въпрос за морска навигация.

Различни видове сигнали

Тогава от всички гореспоменати следва съществуването на различни видове сигнали, включително: сигнал за безопасност, сигнал за движение, сигнали за морски флаг, сигнали за опасност, железопътни сигнали, аналогови сигнали, цифрови сигнали и компютърни сигнали .

Междувременно от всички тези, най-често срещаните, с които се сблъскваме почти ежедневно, са пътни знаци и знаци за опасност . Първите са табели, поставени на постове или рисувани по улици или магистрали, за да предадат информацията, от която се нуждаят както автомобилистите, така и пешеходците, за да пътуват безопасно.

Освен това, за да се избегне, че дори езикът е бариера за разбирането им, е, че пътните знаци се проявяват във всички части на света чрез символи вместо думи.

А опасните са тези, които се използват, за да предупреждават хората, че те са или ще навлязат в опасна зона за целостта си, така че те трябва да го избягват или, ако не успеят, да могат да предприемат съответните предпазни мерки.

Има обществени места или частни пространства, в които хората или всякакви други живи или материални същества могат да бъдат правдоподобни да претърпят риск за живота. И така, ефективен начин за предотвратяване на злополуки или всяка друга сложна ситуация е използването на предупредителните знаци, тъй като тяхната ясна цел е да предупреди хората, които са в близост до или в опасна зона. След това, с тези знания, те трябва да го избягват или да предприемат предпазните мерки и защитите, които случаят изисква.

Но въпреки че препратката към коментираните редове е несъмнено най-популярната употреба на думата, трябва да подчертаем, че има и други, които също са станали популярни.

Вариант на електрически ток или друго физическо количество

От друга страна, сигнал може да се прояви чрез изменение на електрически ток или друго физическо количество, което се използва, с цел предаване на информация .

Марка, която отличава нещата

Също така марката, която е поставена по подходящ начин на нещата, за да ги отличи от другите, е известна като знак .

Белег на кожата

От друга страна, белег, белег по кожата или друга повърхност, която е оставила нещо, са известни като знак .

Парите идват

От друга страна, сумата пари, която се авансира или очаква в някои договори над общата сума или по искане на покупка, се обозначава с термина на сигнал . Например оставих 300 долара като сигнал за аптечните мебели, които закупих.

Поле на покритие в клетъчната телефония

В тези времена, когато мобилният телефон практически обединява всички телефонни разговори, които хората правят, терминът сигнал със сигурност е популярен, като се има предвид, че с него се нарича оформление на полето, покритие на антената, за да се обадите на друг мобилен телефон, на стационарен телефон или да изпратите текстово съобщение до друг мобилен телефон.

Когато няма сигнал директно, защото се намирате в зона на непокритие на компанията или където няма антена или когато сигналът е лош, както се случва в някои райони или обществени сгради, установяването на комуникация по мобилен телефон със сигурност е трудно.

Подсказка

И също думата сигнал е силно използвана като синоним на улика за нещо. Тоест, чрез последователност на нещо, на поведение, действие или поведение, се вземат знания за даден въпрос. "Присъствието на брат ми беше знак, че нещо не е наред с баща ми."

Свързани Статии