Определение на ръба

Под ръба се разбира границата, която може да има обект или фигура и която показва края на повърхността му спрямо тази на външната среда. Границите обикновено са представени с линия (която може да бъде права, коса, вълнообразна, кръгла и т.н.) и също може да варира по дебелина, дължина, цвят или диаграма. Основната функция или цел на ръба е, след това, маркирането на пространството, където фигурата или обектът завършва, въпреки че в някои случаи може да служи и като контейнерен елемент на това, което остава вътре във фигурата.

Терминът "ръб" може да се прилага по много различни начини, както във фрази или изрази, така и с различни повече или по-малко специфични значения. В този смисъл един от най-разпространените начини за използването му е, когато се отнася до границата или границата на даден регион. Тук ръбът е някак окончателно установен и ясно маркиран, въпреки че някои участъци от региона могат да бъдат по-лесно проходими или преминаващи.

Териториалните граници могат да бъдат маркирани чрез някакъв природен елемент (като планинска верига, река, море или долина), както и от изкуствени творения (маршрути, пътища, изкуствени граници и др.). В много случаи установяването на териториални граници може да доведе до значителни конфликти между региони, нации и държави.

„Ръбът“ може да се използва и за разговори за кризисни ситуации, когато „да си на ръба“ означава да си на ръба. Това може да се възпроизведе, например, в медицински помещения, като например когато се казва например „да бъдеш на прага на настинка“, в моменти на опасност, като например, когато някой е държан „на ръба да бъде нападнат“ и т.н. Във всички тези случаи, думата ръб представлява да бъде в най-крайната точка на ситуацията, почти изправена пред това какво означава да попаднеш извън собственото си пространство.

Свързани Статии