Определение на разликата

Според контекста, в който се прилага, терминът разлика има няколко значения.

Най-общо разликата се разбира като качество или аспект, чрез който един човек или нещо ще бъде разграничен от друг . Например, при искане за кандидатстване за работа, човек, който говори английски език перфектно, както писмено, така и устно, ще направи абсолютна разлика в негова полза в сравнение с останалите негови конкуренти.

По същия начин, думата разлика се използва много често в обикновения език, когато искате да отчетете несъгласието или раздора, което тема или проблем предизвика между двама души, групи, компании и други.

И накрая, в областта на математиката терминът има специално участие и обща употреба, тъй като се използва за отчитане на резултата от изваждане, което е една от четирите основни аритметични операции заедно с добавянето, умножение и деление и което основно се състои от дадено количество, премахване на част от него и след това резултатът от тази операция ще се нарече разлика.

Свързани Статии