Определение на пръстови отпечатъци и пръстови отпечатъци

Отпечатък, маркировка или следа, която човек оставя на земята

Отпечатък е следата или следата, която човек оставя на земята или по някаква пътека, когато стъпва на нея. По принцип земята, тревата и други материали като мокър цимент могат да съдържат по много дефиниран начин отпечатъка на този човек или животно, които са минали покрай него.

Онези белези, които оставят ръцете ни на някаква повърхност при допир

Междувременно, що се отнася до отпечатъците на ръце, пръстовите отпечатъци или наричани също пръстови отпечатъци, трябва по принцип да изясним, че и двете понятия се отнасят до едно и също нещо, те са тези, които просто оставят ръцете и пръстите ни върху някаква повърхност при докосване.

По-точно се вижда впечатление, че папиларните хребети на пръстите на ръката могат да оставят на всяка повърхност.

Чрез тях човек може да бъде идентифициран. Уникален и непрехвърлим

Значението на пръстовите отпечатъци и пръстовите отпечатъци се крие във факта, че именно чрез него човек може да бъде идентифициран. Няма нищо по-лично и индивидуално от белезите, оставени от нашите пръсти, той е уникален и непрехвърлим и затова те се използват като начин за идентифициране на индивид по недвусмислен начин. Тоест пръстовите отпечатъци на човек са взети и ще отговарят само на този индивид, те никога не могат да бъдат приписани на друг.

Придружавайте идентификациите на документи за самоличност и паспорти

Когато хората управляват документи за самоличност или други стилови документи, като лични карти и паспорти, с компетентните органи, ние имаме пръстови отпечатъци, така че такива отпечатъци да съпътстват нашата идентификация.

До появата на технологиите агенциите, които издават документи за самоличност и други идентификации, проследяват всеки пръст чрез вещество, което позволява ясно представяне на капилярите на пръстите. Днес с все по-разпространената технология се използват по-малко мръсни и тромави методи за вземането им, като например специализирани уреди.

Междувременно, ако възникне ситуация, която на пръв поглед не позволява да се идентифицира човек, както понякога се случва при злополуки, при вземане на пръстови отпечатъци, идентификацията на това лице може да бъде установена.

Решаващо за производството по разследване на престъпления или престъпления

От друга страна, по молба на престъпление или незаконно, силите за сигурност първото нещо, което правят, е да вземат впечатленията от мястото, за да открият наличието на някои от тези стъпки, което по-късно ще позволи да се определят хората, които са присъствали там и вероятно идентифицирайте агресора или жертвата.

Свързани Статии