Определение на потока

Думата caudal е термин, който често се използва в нашия език и който използваме за изразяване на различни въпроси.

Количество вода, което съществува в поток

Една от неговите най-широко използвани задачи дава възможност да се посочи количеството вода, което притежава определено течение на справедлива вода, такъв е случаят с река.

Много често се чува за потока да се говори за обема на водата, която циркулира в река.

С други думи, това е обемът на водата, която се влачи, докато преминава . " Ниският поток на реката е невероятен ."

От друга страна, по искане на динамиката на флуида, потокът обозначава онова количество флуид, което се прехвърля за единица време .

Тази единица може да се изрази както в обем, така и в маса.

В изразения по-рано случай на течението на река обикновено тя ще бъде изразена в кубически метра и в секунда, а междувременно еволюцията на потока е представена чрез инструмента, известен като хидрограф.

Трябва да се отбележи, че познаването на потока, представен от река, ще бъде от жизненоважно значение, когато става дума за изграждане на язовири, резервоари или друг вид работа.

Разходомер, инструментът, който измерва потока

Дебитомерът е инструмент, специално създаден за изчисляване на измерването на дебит.

За да извършат измерването, те се подреждат линейно с тръбата, която ще пренася течността.

Дебитомерът може да бъде механичен или електрически.

Водонагревателите и пералните машини често използват електрическия разходомер.

Материални блага, кутия, в която се съхраняват ценности, и превозно средство, което превозва пари

Друга употреба, която поддържа тази дума, е като синоним на стоки, тоест може да се използва за обозначаване на материалните блага, които някой има.

Трябва да приемаме това голямо количество потоци с голямо внимание към банката .

Във финансово-икономическата сфера употребата на този термин е често срещана, както вече изразихме, за обозначаване на всякакъв вид материални блага, които притежава индивидът.

Но това не е единствената употреба, която се дава на този термин в този контекст и затова той е наречен като сигурна или силна кутия за онова частно пространство, което може да бъде в банка или в къща, офис, наред с други, и в които се съхраняват ценности като пари, бижута, документация, за да назовем някои от най-разпространените.

Кутиите от този тип обикновено имат строга сигурност, особено когато са в банки.

Само притежатели или лица, упълномощени да го правят, могат да ги въведат.

Обикновено са разположени под земята, където се намира т. Нар. Банково съкровище.

Те имат система за сигурност и наблюдение, с камери плюс персонал за охрана.

Всяка кутия има двойно заключване за отваряне, едната предоставена от банката, а другата от собственика, без и двете да не могат да бъдат отворени, в допълнение към допълнителна мярка за сигурност.

Вътре в мястото, където се намира сейфът, има затворени кутии или помещения, в които клиентите, които имат сейф, могат да влизат, за да извадят или добавят вещи, без никой да го вижда.

От друга страна, потокът е друг важен компонент по преценка на финансовата система, тъй като е бронираното превозно средство, което се занимава с транспортирането на потоци, именно на големи парични суми или други стойности, например парите, които се поставят на банкомати.

Тези превозни средства циркулират охранявани от специализиран персонал и също имат сателитно наблюдение, защото, разбира се, те често са плячката, търсена от огромен брой престъпници.

Въпреки това, трябва да кажем, че те често търпят последиците от престъпността, които с тези атаки често приемат формата на милионерски плячки.

Изчисление: информация, хоствана на широколентов интернет

В областта на изчислителната техника намираме и препратка към тази дума, тъй като тя обозначава количеството информация, което е било използвано в широколентов интернет .

Когато говорим за потока по отношение на човешкото тяло, искаме да посочим, че структура, като орган, е под друга, при условие че хоризонтална равнина е взета като връзка.

Изобилие от нещо

И също така, в обикновения език, когато има изобилие от нещо, то обикновено се изразява като дебит. " Корупционният скандал в Сената отприщи поток от обвинения сред замесените ."

Свързани Статии