Определение на полевото изследване

Понятието теренно изследване е едно от най-важните понятия на всеки тип наука, тъй като това е моментът, в който теорията е поставена на изпитание, за да се установи дали елементите, които я характеризират, са правилни или не. Теренните проучвания очевидно варират в зависимост от типа наука, към който се отнасяме, тъй като полевото изследване на точна наука няма да е същото като полевото изследване на социалната наука. Всички науки обаче имат свой собствен метод за извършване на тези изследвания и проверка дали това, което е установено в теорията, е правилно или не.

Науката започва от създаването на различни видове хипотези и след това теории, които могат или не могат да бъдат коригирани или одобрени. Когато знанието все още е в етап на хипотеза, за професионалистите от тази наука е от съществено значение да провеждат различни полеви проучвания, които да достигнат до конкретното, към реалността, наблюдавана от тази наука, и да приложат на практика идеите, които се утвърждават превантивно в теория.

Обичайно е да се мисли за полеви изследвания на точните и природни науки, защото те трайно прибягват до природата. По този начин, теренно проучване на различните области на биологията се провежда в специфична природна среда, повече или по-малко дефинирана. Въпреки това, идеята за полеви изследвания съществува и за социалните науки и именно тогава науките отиват в социалната реалност, за да проверят или опровергаят различни видове идеи.

Теренните проучвания са много важни за всяка наука, тъй като те са тези, които ни позволяват да напреднем във формирането на нови знания или тези, които изискват преглед на определени идеи или концепции. В много случаи теренните изследвания трябва да се извършват многократно, ако резултатите не са убедителни или окончателни.

Свързани Статии