Определение на Photonoticia

Снимка, публикувана в графични медии с висока информационна стойност

Безспорно огромната оценка, която днес приписваме на образа, е отговорна за появата на нови инструменти и концепции по молба на средствата за масово осведомяване, а една от тях е тази, която ни засяга днес, тази на Photo News.

Фотонотията е онази снимка, която публикува графичен комуникационен носител, като вестник, и която се характеризира с въздействието, което е способно да събуди у читателите, независимо от придружаващия го текст. С други думи, ефектното натоварване на изображението е такова, че придружаващият текст не може да го преодолее.

Придружен с кратък текст

По принцип текстът, който придружава фото новините, е по-дълъг от този, който е поставен на традиционна снимка във вестника, защото, разбира се, фото новините вече са способни сами да проявяват информацията по конкретен и силен начин.

С други думи, Photonoticia е изображение, което дори и без съответното съпровождане на информация, тоест на бележка, статия, все още има информативна валидност само по себе си като следствие от силата, представена от факта или от човек, който е изобразен в него, тъй като по принцип във фото новината това, което се откроява е графичният факт и следователно текстът, който би могъл да бъде прикрепен към него, вече не е от значение, изображението представлява само стойността на новината.

За разлика от традиционния, дълъг текст, придружен от доста малка илюстративна снимка и който има надпис от много специфична линия, например в бележка за президента на Съединените щати, нормалното е, че по-долу от него, името му Барак Обама просто се появява и той осъзнава участието си или присъствието си на това или онова място, във фото новини, повтарящата се функция е много по-обширни надписи, с максимум 15 реда и което включва и заглавие, което не може да надвишава линията на композицията. Междувременно, тъй като става дума за снимка, която вече предполага събитие с новини, не е необходимо въпросното заглавие да има информативен характер, като по този начин позволява по-голяма свобода при избора на въпросното заглавие.

Въздействайте и информирайте едновременно

Целта на всяка статия във вестника е да представи на читателя актуална информация, която е в състояние да ги информира задоволително за даден факт. По традиция снимката се използва за придружаване на бележката, докато, както вече посочихме в началото, в ерата на изображението, фотографията придоби безпрецедентна стойност, която в много случаи дори надминава всяка дума или самонадеяност за нея.

Например, фотонотията трябва винаги да е шокираща и да представя факта, че информира, за да може читателят да постигне чрез нея целия информационен поток.

Основното предимство, което му приписват култистите, е, че фотонотията е неопровержимо доказателство за изобразеното събитие или събитие. Освен това емоционалното въздействие върху читателя ще бъде много по-важно.

Въпреки че фото новините се състоят от една снимка, последователност от снимки също може да бъде представена, ако събитието го налага.

Въпреки че не е измислил информационната модалност на фотонотиките в медиите за графична комуникация, защото всъщност тя се използва от дълго време в различни вестници по света, испанският вестник El País с дълга история в испанската преса е първият ежедневно при използване на тази концепция, а също и разбира се лицето, отговорно за нейното популяризиране.

От друга страна, новинарският пакет, тоест фотографията, плюс крака и заглавието му, обикновено са включени в кутия, обхващаща две филета хоризонтално, което ще ограничи пространството й и също така ще помогне да се подчертае присъствие в страницата.

Свързани Статии