Определение на невронауката

Невронауката е научна дисциплина, която обхваща различни области и поради тази причина понякога в множествено число понякога се използва. Невролозите изследват различните аспекти, които изграждат нервната система: нейната структура, нейните функции, патологии и молекулярни основи. По същия начин в тази дисциплина се анализират взаимодействията между различните измерения на човешкия мозък, тъй като всички те служат за познаване на биологичните основи на поведението.

Невронауката произлиза от гръцката дума neuros, което означава нерви. От него произлиза и терминът неврология, невропсихология, невроза или неврон сред другите.

Поради сложния и богат характер на мозъчния орган, който няма нищо общо с анатомичните проблеми, но и с развитието на умения като учене, език и др., Невронауката е много широко научно поле и разнообразен, който е класифициран в поднауки или научни области, специално посветени на всяка от тези функции или особености на мозъка.

Структурата и функциите на нервната система

От структурна гледна точка невролозите се фокусират върху изследването на лобовете, които съставляват мозъка. Има три лоба: префронтален, тилен и темпорален. Всеки от тях е отговорен за различни мозъчни функции.

Освен лобовете, в нервната система се намират и редица органи като хипокампус, хипоталамус или обонятелна крушка. Някои функции (например обонятелни или познавателни) изискват намесата на различни мозъчни структури.

Молекулната основа на мозъка

В нервната система настъпват неврохимични и хормонални промени. Тези промени са интегрирани в раздела за молекулните бази. По този начин невролозите могат да изучават химичните реакции, които се проявяват във връзка с мотивацията или в ситуации на депресия (депресираните хора обикновено имат някакъв дефицит на химични реакции, които засягат невротрансмитерите).

Невронауката е явление, което хората познават и осъществяват от незапомнени времена, макар и очевидно по много по-несигурни начини. Невронауката постигна много напредък в съвременната епоха и това позволи лечението на болести, които по-рано бяха непреодолими, да има истински ефекти върху качеството на живот на пациентите, които ги страдат, например в случай на множествена склероза, Алцхаймер, болест на Паркинсон и много други, които имат общо с централната нервна система на хората.

Патологии като Алцхаймер или шизофрения също се изучават в невронауката

Определени психични разстройства се разбират само чрез анализ на мозъчните структури и неврохимичната активност. В случай на болестта на Алцхаймер възниква дефицит на ацетилхолин. При шизофрения има серия от химични изменения, а най-значимите са свързани с допамин, норепинефрин и серотонин, химикали, които улесняват връзката между невроните.

Невронауката и други свързани дисциплини

През последните години познанията на мозъка се проектират върху всички видове области. В бизнес сферата има невромаркетинг и в света на умствената релаксация се откроява нова техника, внимателност.

Свързани Статии