Определение на Nemesis

Този, който ни засяга в този преглед, не е понятие за толкова често срещана и текуща употреба, тъй като може да се използва за обозначаване на действията по разпространение и възлагане. Включително и легендарно, тя се свързва с идеята за справедливо правосъдие.

Разпределете и разпределете справедливо

Там, където терминът е бил широко популярен и от който възниква референцията, която по-късно ще му бъде приписана, е в Древна Гърция, където Немезида нарече една от най-важните олимпийски богини, тъй като тя имаше в ръцете си и представляваше със сигурност съответните въпроси като например възмездна справедливост, отмъщение и богатство.

За да бъдем по-точни, Немезис е действал в случаите, когато дадена заповед или мандат не е спазен, и след това е прилагал наказание към онези, които не са се подчинили своевременно на нещо.

Гръцка богиня, която представляваше възмездна справедливост и се грижеше да осигури справедливо разпределение на богатството

Той упражни конкретен отмъщение срещу онези действия, които бяха счетени за морално укорими, а също така можеха да се разберат като начин за правене на справедливост.

Немезида също е имала за цел да осигури баланс във Вселената, като не позволява на някои да получават твърде много богатство във вреда на други. Така че в онези случаи, в които това се е случило, това е било в състояние да ги накара да загубят тези активи.

Тази богиня беше отговорна да даде на всички това, което му се дължи и разбира се в този актьорски състав се опита да бъде най-справедлив и когато имаше несправедливост, негово задължение беше да го предотврати, дори взе решение да отнеме този, който е получил повече, отколкото се дължи.,

В класическия гръцки свят редът имаше максимална значимост и всеки случай всеки опит, който се опита срещу него, трябваше да бъде пренареден, докато това връщане към ред и пътят, който нещата трябваше да следват, за да го поддържат, зависеше от него. богиня.

И в любовта тя също знаеше как да предприеме определена намеса, когато човек е нещастен заради вредата на партньора си, тя се занимава с отмъщението на тази ситуация.

Както виждаме, много широко поле за действие за тази Богиня, която поради своята уместност не беше подвластна на останалите богове и които са се родили от съединението на тъмнината и нощта.

Гръцката богиня Немезида не е толкова известна като другите, но нейната задача в света на боговете и хората беше не по-малко важна от тази на другите богове, както вече посочихме. Това е така, тъй като Немезида наказва човешки същества, които не следват или не спазват замисъла на боговете, но от своя страна тя се поставя над боговете на Олимп, като се смята за висша богиня.

Иконографско представяне

Въпреки че е била представена като красива богиня, тя също е била склонна да бъде представена в образи, скулптури и други художествени произведения с малко мрачен аспект, за да подчертае факта, че божествената справедливост е била в нейната сила.

Атрибутите му бяха корона, воал, който покриваше лицето му, цвете от нарциси, в ръка носеше клонче от ябълково дърво, а в другата ръка колело.

Синоним на враг или обратно

От друга страна, понятието обикновено се използва като синоним на враг, противник или противоположно.

Междувременно тази употреба идва от желанието човек да трябва да отмъсти на този, който причини сериозни щети, на враг, по същия начин, както направи богинята Немезида.

От тази богиня и от този последен смисъл произлиза употребата, която днес даваме на термина на нашия език.

Под Немезис обикновено се разбира това, което е пряко противоположно на себе си. Така немезисът на човек може да бъде описан като неговия най-важен и интимен враг, този, който познава човека напълно и знае какви са неговите слабости и нещастия. Идеята за немезиса е много присъства в иконографията на комиксите и на героите като цяло, тъй като въпреки че са много мощни, те винаги представят някакъв важен враг, който може да има силата лесно да ги победи, като знае техните слабости.

Свързани Статии