Определение на манифестацията

Под демонстрация се разбира групирането на множество хора по обществени пътища, които имат обща цел и за всеки случай имат по-малко или по-малко определено послание, за да го постигнат или популяризират. Обичайно е и хората да се срещат по този начин с намерението да искат някакво право. Несъмнено демонстрацията е един от най-важните популярни колективни изрази, които обикновените хора трябва да демонстрират в онези аспекти, които се считат за общ интерес.

Мотивация на демонстрацията

Тези демонстрации на народна сила могат да бъдат спонтанни при някои несправедливи действия или изключителни, тъй като те също могат да бъдат внимателно планирани и организирани с дата, час и дълго предизвестие. Във всички случаи публичната демонстрация се стреми да предаде конкретно послание и на конкретен получател и затова те са една от най-ясните и достъпни форми на народно изразяване, както току-що посочихме.

Мотивите и характеристиките на публичните демонстрации могат да варират значително. Въпреки че в повечето възможности тези социални маршове имат политико-идеологически цели, много пъти те са просто демонстрации на присъствието и загрижеността на хората пред определени специфични събития (смъртта на някой важен човек, някакво престъпление или някакъв вид насилие, упражнявано върху беззащитен и т.н.). По този начин можем да открием демонстрации с по-глобални и всеобхватни теми (които могат да имат стотици хиляди участници; такъв е случаят с демонстрация в полза на сигурността в даден район след ужасно престъпление, което предизвика ступор сред население), както и специфични и къси демонстрации (в които обикновено има много по-малко хора).

Насилие и принуда при демонстрации

Друг елемент, който трябва да се вземе предвид, когато се описват демонстрациите като социални явления, е наличието на насилие или принудителни методи от страна на организаторите върху присъстващите. Тази специфична ситуация възниква главно при онези политически демонстрации, тъй като хората, призовани да участват от организация или политическа група, обещават на присъстващите да платят сума пари, за да присъстват. Докато не успеят да направят това, те ще бъдат наказани с премахването на каквото и да било право, което им се наслаждава и, разбира се, няма да съберат обещаните пари.

Има много примери, които миналата, близката и настоящата история ни оставят с много насилствени и опасни демонстрации, защото въпреки че демонстрацията е много популярен и много важен народен израз в демократичния живот, така че всеки, който желае да го направи, проявява какво имате нужда или чествате някакво постигнато завоевание, също е реалност, че има несантактна употреба на тази социална практика и отново политиката е тази, която обикновено дава бележката ...

Проникването от насилници или групи във всяка демонстрация е често срещано явление в последно време и има за цел да дискредитира някакъв израз, като счита, че нарушава властта или някои интереси.

Така установихме, че хората, които демонстрират мирно по какъвто и да е въпрос, се нападат от групи, които влизат в него, често с прободни или огнестрелни оръжия, за да сплашат участниците си и да създадат напрежение в пазвата и обкръжението си.

Места и елементи

Като цяло протестите включват сравнително обща методология, независимо от вида на иска. В този смисъл демонстрациите се характеризират с бавния напредък, маршируващ стил на своите членове по тротоара, докато всички се сближат в избран нервен център, тъй като той има символично значение или е тясно свързан с причината за демонстрацията., Така че, когато протестът бушува за сигурността, хората често тръгват към полицейски участък, съдилища или правителствената къща, за да демонстрират там.

И друг въпрос, широко използван по молба на демонстрация, са плакатите и транспарантите, в които са написани легенди, намекващи за причината, поради която се проявява. Ако се претендира за справедливост, обикновено те просто имат тази дума. Те са почти винаги думи или фрази, заредени със силно съдържание сами по себе си.

Освен това за привличане на вниманието често се използват фойерверки или звукови елементи, както и използването на различни художествени изрази и т.н.

И накрая си струва да споменем, че понятието, което се използва, се използва и на нашия език за обозначаване на изявлението или комуникацията, които някой прави пред събеседник, публика или публика за нещо.

Свързани Статии