Определение на линеен

Най-общо казано, линеен се отнася до всичко, което принадлежи на линията, което представя неговата форма или свързано по някакъв начин с нея . Междувременно, по ред се отнася до тази непрекъсната последователност от безкрайни точки.

Думата линеен също се използва за обозначаване на този чертеж със сегменти от геометрични линии, обикновено направени с помощта на прибори, като владетел, квадрат и компас .

По същия начин и следвайки в този смисъл, перспективата, в която обектите са представени чрез линиите на техните контури, се нарича линейна .

От друга страна, когато искате да осъзнаете, че нещо постоянно се развива или в същата посока, като например скоростта на превозно средство на пътя.

Междувременно линейният термин е свързан с други широко разпространени понятия.

Линейна функция, например, е една от тях и се отнася до набора от операции, които се извършват върху елемент от едно векторно подпространство, за да го трансформират в елемент от друго подпространство . Работата с вектори се оказва много проста и те са лесни за интерпретация в графичен контекст.

От друга страна, също е рецидивиращо да чуете за линейната функция в геометрията и по искане на математическо изчисление, когато искате да се позовавате на линия, равнина или общо линейно многообразие, обаче, заслужава да се отбележи, че в този смисъл концепцията е погрешно използван, дори ако се радва на употреба.

Свързани Статии