Определение на личен журнал

В литературата личен дневник или просто дневник се нарича поджанр, който интегрира жанра на биографията, по-точно на автобиографията и който се състои в разказа, извършен от човек, автор на дневника, на личните преживявания, които отиват живее.

Поджанр на биографията, който се състои от личното разказване от първо лице, което някой изпълнява за своите преживявания и чувства

Без съмнение личният дневник е елемент, който много хора са имали или имат, а писането му е широко разпространена практика по целия свят.

Дори мотивацията да го правят започва от най-ранна възраст, обичайно е децата да молят родителите си да им купят дневник, който те водят ревниво и в който пишат всичко, което им се случва, доброто и лошото.

Общи характеристики

Поради тази ситуация личният дневник е написан от първо лице и както разказвачът, така и авторът са еднакви.

Вербалното време, което се обработва, е настоящето и миналото или бъдещето се използва в крайна сметка за коментиране на минали въпроси или проекти.

Формата на писане е очевидно разговорна, близка и проста, защото човекът, който я пише, говори за себе си и за своите интереси, по някакъв начин говори за себе си.

Що се отнася до редовността на писането му, трябва да кажем, че обикновено е ежедневно, човекът, който води такъв дневник, пише на него почти всеки ден.

Сред неговите особености можем да посочим разпокъсаността, с която е написана, и записа на датата преди началото на всяко разказване, така че човекът има конкретна представа за деня, в който е превърнал тази история или опит в своя дневник, т.е. и може би по-късно интерпретира защо.

Лично пространство за размисъл, интерпретация, изразяване на себе си

И така, много, много лични медитации, минали или скорошни преживявания, които произвеждат важна мобилизация в автора, са въпросите, които обикновено са написани в списание с тези характеристики, и както казахме по-горе, те са отправна точка на дълбоки ментални интерпретации и интроспекции и мнозина използват това средство като със сигурност ефективно средство за освобождаване от любов, приятелство, семейни кавги, наред с други неща, които предизвикват съжаление.

Разбира се, има място и много за сладкото, тъй като има много хора, които изразяват най-красивите си чувства на любов към своите любовници.

Въпреки че за някои това е загуба на време, ежедневното писане на всичко, което им се случва в живота им, за много други е отлична алтернатива да следите тези важни и незабравими преживявания и преживявания, да разсъждавате върху личните неща и да познаваме се по-дълбоко.

Най-вече личните дневници се четат само от техния автор, особено за частните и интимните въпроси, които са превърнати в него.

Поради тази причина личните дневници, особено тези известни, публични личности, щом излязат на бял свят, често предизвикват огромно внимание от страна на обществеността и пресата, които, разбира се, искат да знаят интимни подробности на въпросната звезда., с утежняващото ви обстоятелство, че са написани със собствен почерк.

Съществуват обаче различни видове лични дневници, споменатият в предходния параграф е интимен личен дневник, в който авторът пише своите чувства, емоции, мисли, между другото, по отношение на ситуации или хора.

Този тип се характеризира с доста разговорния език, на който се разпространява доста интимна атмосфера.

Дневникът на Ан Франк, емблема и исторически документ за Холокоста

Сред най-известните лични дневници стои Дневникът на Ан Франк, който е написан от младата еврейка Ан Франк между 1942 и 1944 г. в рамките на нейния полет и укриване от нацистите, когато те окупират Амстердам, по време на втората световна война .

Тетрадките, в които Ана изсипа всички тези преживявания, бяха дадени на баща й Ото Франк, който беше спасен от концлагерите, но не Ана и останалата част от семейството й и след войната реши да ги публикува в книга, която ще стане хипер известен и емблема на преживяванията на Холокоста.

Дневникът на Ана се превърна в една от най-четените книги в целия свят и, разбира се, тя също помогна много за опознаването на тази огромна трагедия.

От друга страна, можем да намерим и лични дневници, чиято мисия е да ръководи дейностите, плановете или проектите, които човек има в рамките на професионална дейност.

При този тип, всяка среща, всяка обвързваща задача, която трябва да се изпълни.

Свързани Статии