Определение на израза

Изразът е израз на желанията, мислите и емоциите на човек . Като разширение обикновено се използва за обозначаване на всички видове прояви или явления, причинени от друг.

Представата за изразяване на нещо е свързана с това да се покаже като патент и очевидна за останалите хора и не бива да се изненадва, че това е необходимост, която съществува от зората на човечеството.

Например, както може да се намери в пещери, картини по стените, направени от примитивни мъже, които отразяват ежедневието на тях, показвайки сцени за получаване на ресурси чрез лов. Тази изначална тенденция все още присъства и подписва живота ни.

Усъвършенстването и естествената еволюция на тази човешка характеристика се осъществява в изкуството . Чрез него елементи, които се възприемат от сетивата, се използват за отчитане на интимната реалност на всеки човек. Така например музиката използва звуци, цветна живопис, скулптура и архитектурата на формите и литературата на употребата на думи. Всички цивилизации, населявали света, имаха култура, формирана от интеграцията на тези изразителни варианти.

Сега основните средства, които човекът използва, за да изразяват себе си и да общуват, извън предишните уточнения, без съмнение са словесният език . Много интересно е да се потвърди, че въпреки всички разлики между различните езици, които съществуват и съществуват, съществуват структури, които остават постоянни във всички тях, ситуация, доказана от лингвиста Ноам Хомски. Поразително е и колко е трудно да се обясни в еволюционен план появата на този капацитет в човешката раса, поради това колко е отдалечена от комуникацията на зверовете сред техните събратя.

Досега най-очевидните и забележими форми сред формите на изразяване на човека; въпреки това, развитието на всеки човек в живота му може лесно да се разбира като опит (понякога съкратен, понякога успешен) да се изрази.

Свързани Статии