Определение на Epicenter

Терминът епицентър е термин, който се използва в областта на геологията, също и в тази на географията, за да обозначи това място, разположено на повърхността на Земята, от което възниква явление като земетресение или приливна вълна, или всяко друго сеизмично движение. Терминът епицентър идва от гръцки език, езикът, на който префиксът epi означава отгоре или отгоре. По този начин идеята за епицентър ни напомня, че мястото, маркирано като такова, е мястото, от което сеизмичното движение става видимо на повърхността, центърът, от който се отклонява от заобикалящата го среда.

Когато говорим за епицентъра в гореспоменатите райони, винаги имаме предвид онези сеизмични движения, които възникват от движението на тектонските плочи и които причиняват наземни или водни измествания, променяйки по лек или тежък начин живота на човека, а също така от останалите живи същества. Това е така, защото сеизмичното движение винаги включва вибрации, счупване на земята, измествания и т.н. които променят пейзажа на даден регион на географско и пространствено ниво.

Епицентърът на тези сеизмични движения е мястото, от което е започнало земетресението или вибрациите. Епицентърът е мястото, където тектонските плочи се движат и след като това движение достигне повърхността, то започва да се движи от самата сила на движението под формата на кръгове или вълни (които стават все по-разширяващи се, но с по-малка сила при докато се отдалечават от епицентъра) към околностите.

Когато говорим за епицентър, тогава се посочва точката, от която започва земетресението или цунамито, за да се определи кои места на планетата Земя са най-предразположени да претърпят тези явления, в допълнение към възможността да се определи кои райони са най-силно засегнати и парализирани от самото явление.

Свързани Статии